Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων Κυβερνητικού Τυπογραφείου καλεί όλα τα μέλη του Κλάδου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 13.30μ.μ., στο χώρα του Κυβερνητικού Τυπογραφείου.

 

Μετά την παρέλευση 15 λεπτών από την καθορισμένη ώρα προσέλευσης οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών θεωρείται απαρτία.

 

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:

1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.

2. Ταμειακή Έκθεση.

3. Συζήτηση για τα πεπραγμένα και την ταμειακή έκθεση.

4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί γραπτώς στο Γραμματέα του Κλαδικού Συμβουλίου, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

5. Η παρουσία όλων των μελών του Κλάδου κρίνεται απαραίτητα.

 

Ιωάννης Βασιλείου, Πρόεδρος

Χαράλαμπος Απλητσιώτης, Γραμματέας