Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η Κλαδική Επιτροπή των Υγειονομικών Υπηρεσιών σας ενημερώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου θα λάβει χώρα στις 22/03/17 και ώρα 12:30 στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικών Υπηρεσιών στην Λευκωσία.

 

Τα κύρια θέματα μεταξύ άλλων τα οποία θα συζητηθούν είναι:

1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Συμβουλίου.

2. Ετήσια Έκθεση Λογαριασμών.


3. Μισθολογική αναβάθμιση Έκτακτου προσωπικού.
 

4. Οποιοδήποτε θέμα το οποίο θα έχει αποσταλεί στην Κλαδική Επιτροπή του Τμήματος  δύο (2) τουλάχιστον ημέρες, πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Κλαδικής  (healthservicesunionmoh@gmail.com).

 

Σωφρόνης Ξενοφώντος, Πρόεδρος
Σταύρος Πικρίδης, Γραμματέας