Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με βάση το Άρθρο 15, Παράγραφος 15 και το Άρθρο 4.α του Παραρτήματος του Καταστατικού της Οργάνωσής μας, καλεί όλα τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Μαρτίου και ώρα 4:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο (2ος όροφος) του Οικήματος της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη Λευκωσία.

 

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι:

α) Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.

β) Συζήτηση πάνω στη Λογοδοσία.

γ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που υποβάλλεται στο Γραμματέα του Κλάδου συνάδελφο Σάββα Ευσταθίου, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση (δηλαδή μέχρι την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 3:00μ.μ.).

 

Οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αποτελεί απαρτία.

 

Αντώνης Κουτσούλλης 
Πρόεδρος

Σάββας Ευσταθίου 
Γραμματέας