Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων Αλιείας και Θ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Οργάνωσης μας προσκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά κτίρια του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 27 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.

2. Συζήτηση στη λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Άλλα θέματα. Τα θέματα θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις 25 Μαρτίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι. (15.δ iii).

 

Α. Αυγουστή
Γραμματέας Κλάδου Αλιείας ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.