Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Κατά το διήμερο 7 και 8 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχίας, συνέδριο της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (EPSU) με θέμα “Προς μια νέα σύμβαση για το φύλο: Εφαρμόζοντας την ισότητα των φύλων σε περιόδους κρίσης”.

 

Σε αυτό συμμετείχαν περισσότεροι από 80 σύνεδροι από 24 χώρες, οι οποίοι εκπροσωπούσαν εργοδοτούμενους και εργοδότες, διεθνείς οργανισμούς, Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα και ερευνητές με στόχο να προσδιορίσουν πολιτικές μέσω των οποίων θα μηδενιστεί η ανισότητα των φύλων και οι διακρίσεις. Το συνέδριο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα που οργάνωσε η EPSU σε θέματα ισότητας των φύλων και βίας κατά των γυναικών. Την ΠΑΣΥΔΥ εκπροσώπησε ο συν. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης, Μόνιμος Γραμματέας της οργάνωσής μας.

 

Αναλύοντας τη έλλειψη πολιτικής δέσμευσης και θέλησης για την εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών ισότητας των φύλων, οι σύνεδροι ζήτησαν “διακοπή από το παρελθόν” (#breakingwiththepast). Τονίστηκε ότι εντός των δύο τελευταίων δεκαετιών, η ισότητα των φύλων έχει φύγει από την Ευρωπαϊκή ατζέντα θεμάτων. Η τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού δείκτη ισότητας επιβεβαίωσε ότι τα τελευταία 10 χρόνια επιτεύχθηκε πολύ μικρή πρόοδος στην Ευρώπη με δείκτη 66.2 από τα 100. Οι γυναίκες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις όπως μαρτυρούν οι διαφορές αμοιβών και συντάξεων μεταξύ των φύλων, η υπό εκπροσώπηση γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων και η βία στο σπίτι και στο χώρο εργασίας.

 

Το συνέδριο της Πράγας ασχολήθηκε με πέντε βασικούς τομείς ανισοτήτων:
• Ισότητα των αμοιβών και των συντάξεων μεταξύ των φύλων,

• Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής,
• Το φύλο και η αξία της περίθαλψης και των υπηρεσιών περίθαλψης,
• Βία και αναπαραγωγικά δικαιώματα της γυναίκας,

• Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη διαμόρφωση πολιτικών.

 

Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις συνέβαλαν στον εντοπισμό των απαραίτητων δεσμεύσεων και λύσεων. Η συμμετοχή των εργοδοτών έδωσε μια ακόμη προοπτική, ενώ η παρουσία εκπροσώπου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας συνεισέφερε με ένα ευρύτερο όραμα, ιδίως γύρω από το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων.

 

Στο τέλος του συνεδρίου, οι σύνεδροι συμφώνησαν να υποστηρίξουν μια πολιτική δήλωση (Η δήλωση της Πράγας), η οποία μαζί με το χάρτη πορείας της EPSU θα ενισχύσουν περαιτέρω το έργο της EPSU για την ισότητα των φύλων. Η πλήρης έκθεση της διάσκεψης θα είναι διαθέσιμη σύντομα. Η Δήλωση της Πράγας θα είναι διαθέσιμη όταν η Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (WGEC) εγκρίνει την τελική έκδοσή της. 
Στιγμιότυπα από τη διάρκεια της Διάσκεψης: