Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Καλούνται όλα τα μέλη του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Οίκημα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στην Λεμεσό, την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, 2018 και ώρα 3:30 μ.μ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Λογοδοσία του Προέδρου για τα πεπραγμένα 2017
2. Ταμειακή Έκθεση
3. Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου και την Ταμειακή Έκθεση
4. Οποιονδήποτε άλλο θέμα υποβληθεί στο Γραμματέα του Επαρχιακού Τμήματος τουλάχιστον δύο μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι σε κάθε Γενική Συνέλευση οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών, σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται η σύγκλησή της, αποτελεί απαρτία.

 

Πρόεδρος
Πανίκος Πιτσιλλίδης

Γραμματέας
Μαρία Νικολάου