Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού μέσα στα πλαίσια της καθορισμένης ετήσιας ενημέρωσης και επικοινωνίας του με τα μέλη του Κλάδου, έχει καθορίσει τις τοπικές συνελεύσεις σε όλα τα νοσοκομεία καθώς και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ως ακολούθως:

 

  2/3/2018     Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. Νοσοκομείο Λάρνακας

  6/3/2018     Τρίτη και ώρα 10 π.μ. Νοσοκομείο Πόλις

  6/3/2018     Τρίτη και ώρα 12 μ. Νοσοκομείο Πάφου

  7/3/2018     Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. Νοσοκομείο Λεμεσού

  8/3/2018     Πέμπτη και ώρα 12 μ. Νοσοκομείο Αμμοχώστου

  9/3/2018     Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. Νοσοκομείο Κυπερούντας

12/3/2018     Δευτέρα και ώρα 12 μ. Νοσοκομείο  ΝΑΜ ΙΙΙ

 

Η Επίσημη Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου έχει προγραμματιστεί για τις 20/3/2018, Τρίτη στις 11.30 π.μ. στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας (Στην αίθουσα Σεμιναρίων, επίπεδο 0,  εξ. Ιατρεία του Δερματολογικού).

 

Θέματα Γενικής Συνέλευσης
1. Εκλογή προεδρίου Γενικής Συνέλευσης.

2. Λογοδοσία του Προέδρου του Δ.Σ. και συζήτηση επί της λογοδοσίας.

3. Οποιονδήποτε θέμα εγγραφεί από τα μέλη του Κλάδου δύο μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

 

Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη σοβαρά  ζητήματα που μας απασχολούν (ΓΕΣΥ, Αυτονόμηση, ένταξη του Νοσηλευτικού Προσωπικού στην Πανεπιστημιακή Δομή) για τα οποία θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά και συζήτηση.