Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σύμφωνα με το Άρθρο 15, Παράγραφος 15 και το Άρθρο 4.α του Παραρτήματος του Καταστατικού της Οργάνωσής μας, οι ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Κλάδων πραγματοποιούνται τους μήνες Φεβρουάριο ή Μάρτιο και οι ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Επαρχιακών Τμημάτων μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

 

Για τη σύγκληση των ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Κλάδων και Τμημάτων σας στα αναφερόμενα χρονικά πλαίσια, παρακαλείστε όπως προβείτε σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις, τηρώντας τις σχετικές καταστατικές πρόνοιες και όπως πληροφορήσετε την Κεντρική Γραμματεία για την ημερομηνία και το χώρο σύγκλησής τους, στέλλοντας αντίγραφο των σχετικών ειδοποιήσεων.

 

Προγραμματισμένες Γενικές Συνελεύσεις Κλάδων: