Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Παρατίθεται αυτούσιο πιο κάτω άρθρο της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2018, με δηλώσεις του Γ.Γ. της Οργάνωσής μας αναφορικά:

1) Mε τη συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ για τη μισθολογική αναβάθμιση όλων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, και

2) Με τη συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ για την παραχώρηση αδειών ασθενείας και ανάπαυσης στους εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου με βάση τα ισχύοντα για τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους.

Άρθρο της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2018 με δηλώσεις του Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ