Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σε πλήρη επαγρύπνηση βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό Κίνημα, το οποίο παρακολουθεί επισταμένα τις διάφορες εξελίξεις που επηρεάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων στο δημόσιο και γενικότερα όλων των Ευρωπαίων εργαζομένων και πλήρη συνεργασία με όλες τις δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις μέλη του καλεί τους Κοινοτικούς θεσμούς ΕΕ να παρέμβουν και αποτρέψουν δυσμενείς εξελίξεις.

 

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος το νέο χρόνο ήταν η είδηση στις 16 Ιανουαρίου για την κατάρρευση της Carillion, της βρετανικής εταιρείας παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Μόλις δυο βδομάδες μετά την έναρξη του νέου χρόνου ανακοινώθηκε επίσημα στο Λονδίνο η πτώχευση της εταιρείας με άμεσο τον κίνδυνο απώλειας της εργασίας τους σε 20000 εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την κατάρρευση της Carillion ακολούθησε άμεση παρέμβαση της βρετανικής κυβέρνησης για διατήρηση σε λειτουργία των υπηρεσιών που προσέφερε η εταιρεία, όμως το σημαντικότερο όλων είναι το γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών επιβεβαιώνει την ορθότητα της θέσης του συνδικαλιστικού κινήματος για τις ανεπάρκειες της ιδιωτικοποίησης δημόσιων υπηρεσιών όπως και του πάγιου συνδικαλιστικού του αιτήματος για κατοχύρωση της παραμονής δημόσιων υπηρεσιών στο δημόσιο, ώστε να διαφυλαχθεί ο στόχος της εξυπηρέτησης των πολιτών και όχι να προωθείται η προσφορά ευκαιριών κερδοφορίας στον ιδιωτικό τομέα.

 

Η Carillion, ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής δημόσιων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα και από τις κυριότερες εταιρείες σε κοινές επιχειρήσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (τις γνωστές Public Private Partnerships PPPS). Στη διάρκεια του 2017 η εταιρεία αντιμετώπισε τρεις προειδοποιήσεις για την αρνητική κερδοφορία της και από πλευράς της κυβέρνησης της απευθύνθηκαν τρεις προειδοποιήσεις για αναστολή συμβάσεων, αλλά η εταιρεία δεν πέτυχε να ανατρέψει την καθοδική της πορεία και οι ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις της με τις τράπεζες την οδήγησαν στη χρεοκοπία.

 

Μετά την κατάρρευση η Βρετανική Κυβέρνηση και άλλοι οργανισμοί του δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι είχαν συμβάσεις με την Carillion δήλωσαν ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις για καταβολή των μισθών των επηρεαζομένων υπαλλήλων. Από πλευράς της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΕΡSU τονίστηκε ότι οι εξελίξεις στην περίπτωση της Carillion καταρρίπτουν τη θέση ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να διαχειρίζεται τις δημόσιες υπηρεσίες καλύτερα από το δημόσιο. Τελικά καταδείχθηκε ότι είναι ο δημόσιος τομέας ο οποίος διασφαλίζει τη διατήρηση της παροχής των δημόσιων υπηρεσιών είναι σε θέση να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων όταν αποδεικνύεται η αποτυχία του ιδιωτικού τομέα.

 

Το σκάνδαλο Carillion κατέδειξε τη λανθασμένη βάση του συστήματος των κοινών επιχειρήσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (National Audit Office) σε ανακοίνωσή της εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την κυβερνητική πολιτική και τη θέση ότι οι κοινές επιχειρήσεις αποφέρουν σημαντικά οφέλη. Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι αντίθετα με τη θέση αυτή της κυβέρνησης οι επιχειρήσεις αυτές αποδεικνύονται περισσότερο πολυδάπανες από τις υπηρεσίες του δημοσίου και σε ορισμένες περιπτώσεις το κόστος είναι μεγαλύτερο και από 40%.

 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι η πτυχή αυτή της δαπάνης του δημοσίου για τη λειτουργία των κοινών επιχειρήσεων δεν έχει εκτιμηθεί ορθολογικά και δεν υπάρχουν επίσης οποιαδήποτε στοιχεία για πιθανά οφέλη από την ανάθεση δημόσιων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα.

 

Τα θέματα αυτά ιεραρχούνται στις προτεραιότητες της EPSU και της αδελφής Διεθνούς Δημόσιων Υπηρεσιών PSI. Οι δυο οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι σε έγγραφο τους το 2014 είχαν επισημάνει την υπερβολική δαπάνη για τις κοινές επιχειρήσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα η PSI το 2015 σε έκθεση της κατέγραφε τις αποτυχίες των κοινών επιχειρήσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα τα προηγούμενα 30 χρόνια, περίοδο κατά την οποία αποδείχτηκε πέραν πάσης αμφισβήτησης η ανεπάρκειά τους για συντήρηση των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών.

 

Η EPSU τονίζει επίσης ότι οι Βρετανικές κυβερνήσεις προώθησαν τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων τα τελευταία 25 χρόνια και το σύστημα αυτό έχει επεκταθεί και σε ολόκληρη την Ευρώπη με τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Η Συντεχνία ζητά από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς να μελετήσουν την πτυχή της δαπάνης και να προβούν στις απαραίτητες εισηγήσεις για οριστική επίλυση του προβλήματος. Επισημαίνεται ότι ένα από τα μείζονα κέντρα παροχής δημοσίων υπηρεσιών της Carillion είναι το Μητροπολιτικό Νοσοκομείο των Μίτλαντς στο Μπέρμιγχαμ έργο το οποίο εκτελέστηκε με επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο στα πλαίσια του λεγόμενου προγράμματος Γιούνκερ.

 

H EPSU ζητά διαφάνεια και τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια οι δημόσιες επενδύσεις στην Ευρώπη βρίσκονται σε καθοδική πορεία και ο τραπεζικός τόκος διατηρείται στο χαμηλότερο ποσοστό της ιστορίας, πραγματικότητες που δεν δικαιολογούν την ύπαρξη κοινών επιχειρήσεων δημόσιου- ιδιωτικού τομέα και εγείρεται ιδιαίτερα ερώτημα γιατί το Ευρωπαϊκό Ταμείο να προσφέρει οικονομική στήριξη σε αυτές τις επιχειρήσεις.

 

Η EPSU προγραμματίζει τη διοργάνωση διεθνούς εκστρατείας για την προώθηση των θέσεων και των αιτημάτων της.