Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η ΠΑΣΥΔΥ παρακολουθεί με λύπη τις δημόσιες αντιπαραθέσεις για το ΓεΣΥ και απευθύνει έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους όπως αποφεύγουν οποιεσδήποτε αχρείαστες αντιπαραθέσεις και συμβάλουν με την όλη στάση τους στην αναβάθμιση των κρατικών νοσηλευτηρίων και την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

 

Όντως είναι λυπηρό και αδικαιολόγητο να παρατηρούνται δημόσιες αντεγκλήσεις μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ιατρών, σε σχέση με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του αυτόνομου οργανισμού για εποπτεία της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων και τη διακρατική συμφωνία που δρομολογείται μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας για την κάλυψη κενών που παρατηρούνται στα δημόσια νοσηλευτήρια.

 

Η Οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων έχει την πεποίθηση ότι με προκλήσεις και αντεγκλήσεις ούτε η διαδικασία της αυτονόμησης είναι δυνατό να ολοκληρωθεί με επιτυχία, αλλά ούτε και το ΓεΣΥ μπορεί να υλοποιηθεί. Αντίθετα, εκτιμά, ότι με απόλυτο σεβασμό προς τα δικαιώματα των ασθενών και τα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν από τη Βουλή, μέσα από ένα καλόπιστο διάλογο μπορούν να εξευρίσκονται οι ενδεδειγμένες λύσεις στα όποια προβλήματα.

 

Είναι γεγονός ότι στις 16 Ιουνίου 2017 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας με εισαγωγή του ΓεΣΥ και επίσης τη δρομολόγηση των διαδικασιών για την πλήρη και ουσιαστική αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Κατά γενική ομολογία η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων είναι το σημαντικότερο προαπαιτούμενο για την αναβάθμισή τους, ώστε να αποτελέσουν το βασικό πυλώνα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα πλαίσια του ΓεΣΥ. Αναντίλεκτα, ίσης σημασίας είναι και η επιλογή των κατάλληλων ατόμων που θα αποτελέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού (Ν. 73(Ι)/2017).

 

Όπως προβλέπεται από το Νόμο, με σύσταση του Υπουργού Υγείας, το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες του διόρισε με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018, τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία. Συνεπώς, υποχρέωση όλων μας  είναι να στηρίξουμε το νεοδιορισθέν Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα στο έργο του.

 

Ήδη, μετά την πρώτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρός του Σερ Ντέιβιτ Νίκολσον, επί 8 έτη εκτελεστικός Διευθυντής του ΝΗS Αγγλίας και ένας από τους σημαντικότερους και αναγνωρισμένους διεθνώς διαχειριστές και Διευθυντές σε θέματα υγείας, δήλωσε ότι η αυτονόμηση μπορεί να επιτευχθεί στα χρονικά πλαίσια που έχουν καθοριστεί και κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να συνεργαστούν για την επιτέλεση του δύσκολου αυτού έργου. 

 

Όσον αφορά στην τροχοδρομούμενη διακρατική συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, από μέρους μας, δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση για μετάκληση ξένων ιατρών εκεί που αποδεδειγμένα υπάρχουν ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν από υπηρετούντες ιατρούς. Αντιλαμβανόμαστε ότι η παραμονή των ξένων ιατρών θα διαρκεί για όσο χρόνο τούτο κρίνεται αναγκαίο, αφού η παρουσία τους θα παρέχει και τη δυνατότητα εκπαίδευσης κυπρίων ιατρών που σταδιακά θα τους αντικαταστήσουν.

 

Καταλήγοντας, επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για αποφυγή αχρείαστων αντιπαραθέσεων και συλλογική εργασία για να επιτύχουμε την ταχύτερη εφαρμογή του ΓεΣΥ.