Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Συναδέλφισσες,
Συνάδελφοι,

Για το νέο χρόνο που μόλις άρχισε εύχομαι από καρδιάς σε όλους σας Καλή Χρονιά με υγεία, δημιουργικότητα και οικογενειακή ευτυχία.

 

Είχαμε στη χρονιά που πέρασε αρνητικές, αλλά και θετικές εξελίξεις. Στα αρνητικά καταγράφεται η στασιμότητα στις προσπάθειες για κατάληξη σε λύση στο εθνικό μας πρόβλημα, στα δε θετικά η εντυπωσιακή, όπως τη χαρακτηρίζει το ΔΝΤ, ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας από την τραπεζική κρίση.

 

Αναμφίβολα οι εξελίξεις στο κυπριακό επισκιάζουν όλα τα άλλα θέματα που μας απασχολούν. Παρά τις προσδοκίες δεν είχαμε θετικό αποτέλεσμα στις συνομιλίες στο Κραν Μοντανά, εξαιτίας της εμμονής της Τουρκίας στις αδιάλλακτες θέσεις της. Ασφαλώς δεν μας αποπροσανατολίζουν οι δυσχέρειες. Γι' αυτό και στηρίζουμε τις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για λύση που θα απαλλάσσει την Κύπρο από τα κατοχικά στρατεύματα και θα διασφαλίζει για το σύνολο του κυπριακού λαού συνθήκες σταθερής προόδου και ευημερίας.

 

Στα θετικά της χρονιάς που πέρασε σίγουρα συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία για τρίτη συνεχή χρονιά καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

 

Σε σχέση με τα εργασιακά θέματα ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη θεωρούμε τη συμφωνία για αναβάθμιση των νοσηλευτών κατόχων πανεπιστημιακών προσόντων στην Κλ. Α8-Α10-Α11, την αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής, τη βελτίωση του επιδόματος βάρδιας και της αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και τον τερματισμό από 1η Ιανουαρίου 2017 της έκτακτης εισφοράς και της παγοποίησης προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων.

 

Παρά την έξοδο της χώρας μας από το Μνημόνιο και παρά το γεγονός ότι για τρίτη χρονιά καταγράφεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης, οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα εξακολουθούν να πλήττονται από τα δημοσιονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν μονομερώς το 2011, 2012 και 2013.

 

Αναμφίβολα, η επιβολή σωρευτικών μέτρων κατά των υπαλλήλων και συνταξιούχων του δημοσίου οδήγησαν σε υπέρμετρη μείωση των εισοδημάτων τους. Ειδικότερα οι διαδοχικές μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την κατακράτηση των προσαυξήσεων, έχουν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των απολαβών τους σε ποσοστό πέραν του 30%.

 

Η νομιμότητα των συγκεκριμένων μέτρων αμφισβητήθηκε από μέρους μας με την καταχώρηση σημαντικού αριθμού προσφυγών στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ειδικότερα καταχωρήθηκαν προσφυγές για τις αποκοπές από τους μισθούς και τις συντάξεις, την επιβολή συνεισφοράς για το συνταξιοδοτικό, τη μείωση του εφάπαξ και της σύνταξης, τη μη παραχώρηση προσαυξήσεων και ΑΤΑ και την κατάργηση των επιδομάτων καλής διαγωγής και ενοικίου που δυνάμει νόμου παραχωρείτο σε μέλη της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου.

 

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι έχουν ήδη συμπληρωθεί τα δικόγραφα και αναμένεται πλέον η ετυμηγορία του Σεβαστού Δικαστηρίου, την κρίση του οποίου θα σεβαστούμε απόλυτα.

 

Στις προτεραιότητές μας  για το νέο χρόνο παραμένουν τα θέματα των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, η επαναφορά του Επαγγελματικού Σχεδίου Σύνταξης Κρατικών Υπαλλήλων, καθώς και η ορθή εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Σε ό,τι αφορά στους προγραμματισμούς μας για την ευημερία των μελών, πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας είναι η αποπεράτωση του βρεφονηπιοκομικού σταθμού στην Αθαλάσσα και η λειτουργία του από 1η Σεπτεμβρίου, όπως και η λειτουργία των δικών μας συντεχνιακών φαρμακείων.

 

Όσον αφορά τους συναδέλφους εκτάκτους, η καταπληκτική πλειοψηφία των οποίων ανήκει στη δύναμη της ΠΑΣΥΔΥ, θα πρέπει να λεχθεί ότι:

α. Μετά και από διευρυμένη σύσκεψη της Μόνιμης Επιτροπής του Γενικού Συμβουλίου για τα θέματα του έκτακτου προσωπικού με τη συμμετοχή και εκπροσώπων από όλους τους επαγγελματικούς μας Κλάδους, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, η ΠΑΣΥΔΥ με επιστολή της στις 20 Οκτωβρίου 2017 έχει υποβάλει προς το Υπουργείο Οικονομικών εμπεριστατωμένο έγγραφο με τις θέσεις της.

β. Μεταξύ άλλων έχει επισημανθεί ότι, ως εκ του ότι η προωθούμενη ενοποίηση/κωδικοποίηση των όρων απασχόλησης των εργοδοτουμένων αορίστου και ορισμένου χρόνου σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους έχει καταρτιστεί με βάση τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους, θα πρέπει στη βάση της ίδιας ακριβώς αρχής οι νομοθετικές διατάξεις να διαμορφωθούν και για τα δικαιώματα και ωφελήματά τους.

γ. Ειδικότερα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη διαμόρφωσης των διατάξεων για τα θέματα των αδειών ανάπαυσης, ασθένειας, μητρότητας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.α. κατ' αναλογία με τα ισχύοντα για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

δ. Τέλος, όπως τονίσαμε σε σειρά άρθρων μας, για τους εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου  που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία πάνω σε πλήρη βάση απασχόλησης και κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων στις οποίες θα διοριστούν, θα διεκδικήσουμε το συλλογικό διορισμό τους, κατά παρέκκλιση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

ε. Η μονιμοποίηση των εκτάκτων συναδέλφων κρίνεται απαραίτητη αφενός για την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και αφετέρου για τη διατήρηση της ιεραρχικής δομής της δημόσιας διοίκησης που είναι θεμελιωμένη σε κανόνες δικαίου.

 

Ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η επαναφορά του Επαγγελματικού Σχεδίου Σύνταξης Κρατικών Υπαλλήλων, που τέθηκε σε ισχύ την 31η Μαρτίου 1949 και ελαφρά την καρδία τερματίστηκε με τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο του 2012. Συνακόλουθα όσοι διορίστηκαν ή διορίζονται για πρώτη φορά σε μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 δεν έχουν ούτε Σχέδιο Σύνταξης ούτε Ταμείο Προνοίας. 

 

Με άρθρο μας που δημοσιεύτηκε στο εκφραστικό όργανο της Οργάνωσής μας στις 8.6.2011 κάτω από τον τίτλο «Αχρείαστη η κινδυνολογία για τις συντάξεις», με αναφορά στην Έκθεση Εθνικής Στρατηγικής για Επαρκείς και Βιώσιμες Συντάξεις (Ιούλιος 2005), υπερασπιστήκαμε τη δημοσιοϋπαλληλική σύνταξη τονίζοντας ότι «οι συντάξεις αποτελούν θεσμό κοινωνικής προστασίας ύψιστης σημασίας. Δυστυχώς οι θέσεις μας δεν έγιναν δεκτές.  Αντίθετα υιοθετήθηκαν οι θέσεις εκείνων που έντεχνα και μεθοδευμένα παρουσίαζαν το συνταξιοδοτικό ως ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κυπριακής οικονομίας.  Γι' αυτό και οι τότε κρατούντες περιέλαβαν την κατάργηση της σύνταξης στα «σοφά» εκείνα μέτρα που λήφθηκαν τότε για να αποφύγουμε τις περαιτέρω υποβαθμίσεις, που ήταν ένα από τα κύρια ζητούμενα ώστε να ξαναμπορέσουμε να απευθυνθούμε στις διεθνείς αγορές για τη κάλυψη των χρηματοδοτικών μας αναγκών και να βελτιώσουμε την εικόνα της κυπριακής οικονομίας.

 

Ύψιστη προτεραιότητά μας παραμένει και η εισαγωγή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού σχεδίου υγείας που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες του πολίτη για αξιοπρεπείς και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης, φροντίδας και περίθαλψης. Και χωρίς οποιεσδήποτε επιφυλάξεις στηρίξαμε και στηρίζουμε τις κυβερνητικές επιλογές και τους προγραμματισμούς του Υπουργού Υγείας που αναμφίβολα είναι προς την ορθή κατεύθυνση. 

 

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι σε όλες και όλους  τους συναδέλφους ευτυχισμένο το νέο χρόνο και κάθε επιτυχία στους προσωπικούς και οικογενειακούς τους  προγραμματισμούς. 

 

Γλαύκος Χατζηπέτρου,
Γενικός Γραμματέας.