Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για εγγραφή σε όλα τα τμήματα των Νηπιαγωγείων της ΠΑΣΥΔΥ σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο από τις 9 μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2018.

 

Από 1η Σεπτεμβρίου 2018 θα λειτουργήσει και ο νέος Βρεφοκομικός Σταθμός/Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Αθαλάσσας (δίπλα από τις Πρώτες Βοήθειες του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας), για το οποίο επίσης γίνονται δεκτές αιτήσεις την ίδια περίοδο.

 

Για το Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας (δίπλα από το Υπ. Οικονομικών) και το Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς οι εγγραφές θα γίνουν ως εξής:

 • Για παιδιά 2-3 χρονών: Οι γονείς θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 9 Ιανουαρίου μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2018.
   
 • Για παιδιά που θα έχουν κλείσει 3 χρονών μέχρι και τις 31/08/2018:

Οι γονείς των παιδιών αυτών δικαιούνται, αν επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση και για το Κοινοτικό Τμήμα του νηπιαγωγείου που είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Οι εγκρίσεις θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Για αίτηση για εγγραφή στο Κοινοτικό Τμήμα θα πρέπει να συμπληρωθούν τα έντυπα:

1. ΥΠΠ 30 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για τα παιδιά ηλικίας 3 - 4 8/12 χρονών»

2. «Αίτηση για εγγραφή σε νηπιαγωγεία της ΠΑΣΥΔΥ»

Οι αιτήσεις των παιδιών που δε θα εγκριθούν για το Κοινοτικό Τμήμα θα εξεταστούν για τα υπόλοιπα τμήματα για παιδιά 3-4 χρονών του νηπιαγωγείου μέχρι πλήρωσης των θέσεων.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από 9 Ιανουαρίου μέχρι και 11 Ιανουαρίου 2018, λόγω του ότι πρέπει να ακολουθήσουν τις ημερομηνίες εγγραφής των δημόσιων σχολείων.
 

 • Προδημοτική τάξη:

Δεκτά για εγγραφή στην Προδημοτική τάξη θα γίνουν παιδιά που συμπληρώνουν τα 4 χρόνια και 8 μήνες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013. Οι εγγραφές θα γίνουν από 9 Ιανουαρίου μέχρι και 11 Ιανουαρίου 2018. Δεν θα υπάρξει νέα περίοδος εγγραφών. Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας 3 χρονών μέχρι 4 χρονών και 8 μηνών, δηλαδή όσα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015, σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

 

Εκπαιδευτικές Περιφέρειες:

Οι εγγραφές όλων των μαθητών στην Προδημοτική θα γίνουν στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας. Οι αναθεωρημένες εκπαιδευτικές περιφέρειες για τη σχολική χρονιά 2018-2019 έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο (www.moec.gov.cy, Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικές Περιφέρειες) για ενημέρωση των γονιών και των εκπαιδευτικών.

Κάθε μαθητής υποχρεωτικής ηλικίας πρέπει απαραίτητα να εγγράφεται στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας, έστω και αν σκοπεύει να ζητήσει μετεγγραφή. Καμία αίτηση για μετεγγραφή δεν θα εξετάζεται, αν το παιδί δεν είναι εγγεγραμμένο στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας. Αίτηση για μετεγγραφή δικαιούνται να υποβάλουν μόνο οι γονείς παιδιών Προδημοτικής ηλικίας ή Δημοτικού, απευθυνόμενοι στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις παιδιών προδημοτικής ηλικίας που ενδιαφέρονται για εγγραφή σε Νηπιαγωγείο που γειτονεύει με Δημοτικό Σχολείο στο οποίο φοιτούν μεγαλύτερα αδέρφια (στις Τάξεις Α΄ - Ε΄ κατά την παρούσα σχολική χρονιά), η εγγραφή, σε περίπτωση που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια, γίνεται χωρίς να απαιτείται να μπουν στη διαδικασία μετεγγραφής.

 

Απαραίτητα Πιστοποιητικά για Εγγραφή:

Για μαθητές που θα εγγραφούν στην Προδημοτική είναι απαραίτητη η προσκόμιση του εντύπου ΥΠΠ 11 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Προδημοτική τάξη)»  ορθά συμπληρωμένου, πιστοποιητικού γέννησης/διαβατηρίου και δύο λογαριασμών (σκυβάλων και πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος) που να αποδεικνύουν ότι η οδός είναι αυτή που δηλώθηκε και εμπίπτει στην εκπαιδευτική περιφέρεια του σχολείου.


Αναλυτικότερα:

1. Έντυπο ΥΠΠ 11 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Προδημοτική τάξη)»

2. Πιστοποιητικό Γέννησης/Διαβατηρίου: Για παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο και θα εγγραφούν για πρώτη φορά, απαιτείται να παρουσιαστεί πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης.

3. Λογαριασμοί που αποδεικνύουν την οδό κατοικίας: Τονίζεται ότι κατά τις εγγραφές είναι απαραίτητη η προσκόμιση, μαζί με τα προαναφερθέντα έγγραφα, δύο λογαριασμών (σκυβάλων και πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος) που να αποδεικνύουν την οδό της κατοικίας του μαθητή. Αν υπάρχουν περιπτώσεις γονέων που ενοικιάζουν κατοικία και δεν είναι δυνατόν να προσκομίσουν λογαριασμό σκυβάλων θα πρέπει να προσκομίσουν επιπρόσθετα από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και το ενοικιαστήριο έγγραφο. Επίσης, αν υπάρχουν περιπτώσεις γονέων που μετοίκησαν πρόσφατα και δεν έχουν λογαριασμό σκυβάλων θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια οικοδομής και πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώνεται ότι, δεν θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις κοινοταρχών/δημάρχων για τη διεύθυνση κατοικίας των γονέων. Οι γονείς που μένουν στην ίδια οικία με τον παππού και τη γιαγιά ή άλλους συγγενείς, και ως εκ τούτου δεν έχουν στο δικό τους όνομα τους δύο λογαριασμούς που απαιτούνται για την πιστοποίηση της διεύθυνσης, για να μπορούν να διεκδικήσουν θέση για το παιδί τους, πρέπει να προσκομίσουν τους λογαριασμούς στους οποίους αναγράφεται το όνομα του συγγενή με τον οποίο διαμένουν και: α) Να ετοιμάσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν με ποιους διαμένουν και από πότε β) Να υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση οι γονείς του παιδιού και οι συγγενείς των γονέων με τους οποίους διαμένουν. Σε  περίπτωση που τα στοιχεία/ πιστοποιητικά που θα προσκομίσουν είναι ψευδή, αυτό συνεπάγεται ποινική δίωξη για εξαπάτηση της Αρμόδιας Αρχής και ακύρωση της εγγραφής του παιδιού τους.

 

Μετεγγραφές:

Αιτήσεις για μετεγγραφή θα υποβάλλονται από τους γονείς στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας το τριήμερο των εγγραφών, δηλαδή, 9-11 Ιανουαρίου 2018. Το έντυπο αίτησης για μετεγγραφή είναι το ΥΠΠ 33 «Αίτηση για μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Προδημοτική Τάξη) άλλης περιοχής».

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι εγγραφές για τα Κοινοτικά και τα Δημόσια Τμήματα στα Νηπιαγωγεία Λευκωσίας (δίπλα από το Υπ. Οικονομικών) και Αγλαντζιάς θα γίνονται από τις από τις 07.45 π.μ. – 13.00 μ.μ.

Οι αιτήσεις για εγγραφή σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα σε όλα τα Νηπιαγωγεία θα παραλαμβάνονται από τις από τις 07.45 π.μ. – 15.30 μ.μ.

 


Απαραίτητα Έντυπα:

1. «Αίτηση για εγγραφή σε νηπιαγωγεία της ΠΑΣΥΔΥ»
 

2. ΥΠΠ 30 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για τα παιδιά ηλικίας 3 - 4 8/12 χρονών»
 

3. ΥΠΠ 11 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Προδημοτική τάξη)»
 

4. ΥΠΠ 33 «Αίτηση για μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Προδημοτική Τάξη) άλλης περιοχής»

 


Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

 • Βρεφοκομικός Σταθμός/Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας: 2234551
   
 • Βρεφοκομικός Σταθμός/Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Αθαλάσσας: 22844445, 22844447
   
 • Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Πλατύ Αγλαντζιάς: 22333375
   
 • Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Λατσιών: 22488609
   
 • Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ “Butterflies”: 22757755
   
 • Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού (Αγίας Φυλάξεως): 25381308
 •  
 • Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού (Ομονοίας): 25570122
   
 • Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Πάφου: 26934238