Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σε κατάσταση ενεργού αναμονής και ετοιμότητας κινητοποίησης παραμένει το Ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα μέχρι το τέλος του χρόνου ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες ανακοίνωση προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τροποποιήσεις στην κοινοτική νομοθεσία για τα χρηματοοικονομικά, οι οποίες θα προσφέρουν ανακούφιση στους Ευρωπαίους εργαζομένους.

 

Πιο συγκεκριμένα η συνδικαλιστική πλευρά αναμένει προτάσεις που θα ενισχύσουν τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και θα οδηγήσουν σε σταθερή κοινωνική πρόοδο την ΕΕ. Ενώ, σε αντίθεση, αν δηλαδή συνεχισθεί η πολιτική της λιτότητας, όχι μόνο δεν θα ανοίξει η πορεία προς την πρόοδο αλλά θα διαιωνισθούν οι αρνητικές συνέπειες της λιτότητας για τους πολίτες και ασφαλώς τους εργαζόμενους.

 

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένονται επίσης κινήσεις για αναθεώρηση προνοιών των σχετικών κοινοτικών οδηγιών ώστε να επαναβεβαιωθούν και κατοχυρωθούν θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και να εγκαταλειφθούν τα νεοφανή συστήματα των ατομικών συμβάσεων, των ψηφιακών περιορισμών, της αβέβαιης απασχόλησης και άλλων μορφών εργασίας.

 

Θέση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων είναι ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες της πρότασης που ήδη ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο ο Πρόεδρος Γιούνκερ για δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Από συνδικαλιστικής πλευράς τονίζεται ότι αρμοδιότητα της αρχής θα είναι να αποτρέπει την εκμετάλλευση εργαζομένων από εργοδότες που εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας που ρυθμίζει τα θέματα της διασυνοριακής απασχόλησης στην ΕΕ. Αν δεν προωθηθούν οι αρχές αυτές τότε η ανακοίνωση του Προέδρου Γιούνκερ θα αποδειχθεί ότι ήταν ένα κακόγουστο αστείο.

 

Τονίζεται περαιτέρω από το Συνδικαλιστικό Κίνημα ότι πίσω από τα ωραία λόγια βρίσκεται ο στόχος της επιστροφής εξουσιών στα κράτη μέλη και το προτεινόμενο εργαλείο φαίνεται να οδηγεί στη δημιουργία περισσότερων δυσκολιών για την έγκριση κοινωνικής νομοθεσίας όταν αφήνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μοναδικό καθήκον η εσωτερική αγορά και η επιβολή οικονομικών περιορισμών.

 

Η νέα υπηρεσία που ανακοίνωσε η Κομισιόν τίθεται σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2018 και φαίνεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί καλύτερου ελέγχου και προσαρμοστικότητας θα προωθούν τον αποκλεισμό των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτών από τις διαδικασίες έγκρισης της σχετικής νομοθεσίας, οι οποίες προνοούνται στα άρθρα 153-155 της Συνθήκης για την ΕΕ.

 

Ειδικότερα για την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων EPSU η μεθοδολογία με την οποία η Κομισιόν διαχειρίζεται τη Συνθήκη σε θέματα πληροφόρησης και διαβούλευσης για τα δικαιώματα των 10 εκατομμυρίων Ευρωπαίων δημοσίων υπαλλήλων εγείρει θέμα απόδειξης από την Κομισιόν ότι πραγματικός της στόχος είναι η εδραίωση Κοινωνικής Ευρώπης.

 

Στις 28 Νοεμβρίου, η Inge Bernaerts επικεφαλής του γραφείου της Επιτρόπου Απασχόλησης Marianne Thyssen παραδέχθηκε ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕPSU ότι παρόλο που έχουν περάσει δυο χρόνια από την υπογραφή της συμφωνίας διαβούλευσης/πληροφόρησης ακόμη δεν έχει ληφθεί απόφαση για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέσω σχετικής οδηγίας.

 

Ακόμη πιο εμφανής είναι η ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να κρίνει αν θα εκχωρηθεί η εφαρμογή της συμφωνίας στο Συμβούλιο, όπως ζήτησαν οι κοινωνικοί εταίροι. Αν τελικά επικρατήσει η θέση της Κομισιόν θα υποβαθμισθεί η σημασία της Συμφωνίας και το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα με πρωτοπόρο τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC την απορρίπτει και προετοιμάζεται για μέτρα αντίδρασης αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρήσει σε μέτρα για εφαρμογή της.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αξιοποιήσει τις τελευταίες δυο βδομάδες του χρόνου για να εισαγάγει αλλαγές προς όφελος των εργαζομένων που θα προάγουν το αναπτυξιακό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να επαναβεβαιώσει την άποψη ότι η Κομισιόν έχει εξελιχθεί σε εργαλείο προαγωγής των επιχειρηματικών συμφερόντων και
των συμφερόντων της πολιτικής ελίτ.