Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

 

Συνεδρίες Εκτελεστικής Επιτροπής για το έτος 2018

Όπως και κατά το έτος 2017 οι συνεδρίες της Εκτελεστικής Επιτροπής για το 2018 θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα, ημέρα Δευτέρα

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τακτικών συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής για το έτος 2018 έχει ως ακολούθως:
22.01.2018, 26.02.2018, 26.03.2018, 23.04.2018, 21.05.2018, 25.06.2018, 16.07.2018, 27.08.2018, 17.09.2018, 22.10.2018, 19.11.2018, 17.12.2018.

 

Όλες οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται στα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσής μας στη Λευκωσία (αίθουσα συνεδριάσεων 5ος όροφος) και θα αρχίζουν στις 10.00π.μ.

 

Έκτακτες συνεδρίες θα συγκαλούνται οποτεδήποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο και θα ειδοποιείστε ανάλογα.

 

 

Συνεδρίες Γενικού Συμβουλίου για το έτος 2018

Οι τακτικές συνεδρίες του Γενικού Συμβουλίου για το έτος 2018 έχουν προγραμματιστεί για την τελευταία Τρίτη των μηνών Ιανουαρίου, Μαΐου και Σεπτεμβρίου.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τακτικών συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου για το έτος 2018 έχει ως ακολούθως:
23.01.2018, 29.05.2018 και 25.09.2018.

 

Όλες οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται σε χώρο που θα καθορίζεται με την ημερήσια διάταξη, μέχρι την επιδιόρθωση του αμφιθεάτρου του οικήματος της Οργάνωσής μας στη Λευκωσία και θα αρχίζουν στις 09.00π.μ.

 

Έκτακτες συνεδρίες θα συγκαλούνται οποτεδήποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο και θα ειδοποιείστε ανάλογα.