Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες οι ελάχιστοι μισθοί είναι πολύ πιο κάτω από το επίσημο όριο του ελάχιστου μισθού στη συγκεκριμένη χώρα και οι εργαζόμενοι με αυτές τις απολαβές με δυσκολία αντιμετωπίζουν τα προς το ζην, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC.

 

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση τονίζει ότι οι ελάχιστοι μισθοί πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες όπως για παράδειγμα κατά 62% στην Ισπανία, κατά 28% στη Γερμανία και κατά 22% στο Ηνωμένο Βασίλειο απλά και μόνο για να φθάσουν ακόμη και κάτω από το επίπεδο του ελάχιστου μισθού της κάθε χώρας ο οποίος σύμφωνα με τον ορισμό του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ ο ελάχιστος μισθός της κάθε χώρας πρέπει να ισούται με τα δυο τρίτα του μέσου όρου των μισθών της κάθε χώρας.

 

Η ETUC επισημαίνει ότι σε 10 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ελάχιστος μισθός βρίσκεται στο 50% ή ακόμη και πιο κάτω από το ποσοστό αυτό του εθνικού μέσου μισθού και τούτο καταδεικνύει τις τεράστιες δυσκολίες των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν τα προς το ζην με αυτά τα επίπεδα μισθών. Πιο συγκεκριμένα για να φθάσει ο ελάχιστος μισθός σε αυτές τις χώρες στο επίπεδο που καθορίζεται με το μέσο όρο των μισθών της χώρας, στο Βέλγιο πρέπει να αυξηθεί ο ελάχιστος μισθός κατά 20%, στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 22%, στην Ελλάδα κατά 25%, στη Σλοβακία κατά 25%, στη Γερμανία κατά 28%, στην Ολλανδία κατά 33%, στην Ιρλανδία κατά 33%, στην Εσθονία κατά 46%, στην Τσεχία κατά 51% και στην Ισπανία κατά 62%.

 

Η Γενική Γραμματέας της ΕΤUC Esther Lynch δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι ελάχιστοι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί και η ΕΕ οφείλει να θέσει ημερομηνία για τον καθορισμό του ελάχιστου μισθού στα κράτη μέλη στο 60% του μέσου μισθού της κάθε χώρας μέλους και ο μισθός αυτός να είναι αρκετός για την αντιμετώπιση των αναγκών διαβίωσης. Ασφαλώς, πρόσθεσε, αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει σε μια μέρα, πρέπει όμως να ορισθεί οριστική ημερομηνία για ολόκληρη την ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να συνομιλήσουν με τις εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργοδότες για τον καθορισμό της ημερομηνίας.

 

Με την αύξηση του ελάχιστου μισθού στο 60% του μέσου όρου μισθών σε κάθε χώρα μέλος αφενός θα μειωθεί η επικρατούσα φτώχεια και αφετέρου θα προωθηθεί οικονομική ανάπτυξη… Τονίζεται ότι ο καθορισμός ημερομηνίας για την εφαρμογή του επιπέδου ελάχιστου μισθού δεν θα επηρεάσει τις διαδικασίες συλλογικών διαπραγματεύσεων για μισθούς στις διάφορες χώρες μέλη. Άλλωστε σε χώρες μέλη όπως στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία ο ελάχιστος μισθός είναι πολύ κοντά στα 2/3 του μέσου μισθού, όμως λόγω γενικά των χαμηλών αμοιβών στις δυο χώρες ακόμη και με αυτό το ποσοστό δεν είναι αρκετός ο ελάχιστος μισθών για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης των μισθοσυντήρητων.

 

Η ETUC θα ασκήσει πίεση για την αύξηση των ελάχιστων μισθών στα πλαίσια του προγράμματος δράσης της για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Από τα 28 κράτη μέλη στα 22 υφίσταται διαδικασία καθορισμού του ελάχιστου μισθού όμως η Βουλγαρία, η Κροατία και η Μάλτα δεν αναφέρονται στον κατάλογο του ΟΟΣΑ ενώ η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ιταλία και η Σουηδία διαθέτουν σύστημα ελάχιστου μισθού κατά κλάδο που καθορίζεται από τις συλλογικές συμβάσεις και στην Κύπρο επίσης ισχύει καθορισμός ελάχιστου μισθού για ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ETUC.