Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Από τις 27 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα βρίσκονται στην Κύπρο Εμπειρογνώμονες και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της προώθησης του φιλόδοξου έργου της Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων της Κύπρου. Η όλη διαδικασία επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Αυτή θα είναι η τρίτη και τελευταία επίσκεψη των Εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο. Η τελική τους Έκθεση για το πρώτο έργο, που αφορά τη Γενική Μεταρρύθμιση των Δικαστηρίων, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2018.

 

Πέραν της Γενικής Μεταρρύθμισης, εκκρεμεί και δεύτερο έργο το οποίο αφορά στην αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει περί το τέλος του χρόνου και να περατωθεί σε 15 μήνες από την έναρξή του.

 

Η επίσκεψη περιλαμβάνει συναντήσεις με τον Πρόεδρο και Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την Επιτροπή Μεταρρύθμισης, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Γενικό Εισαγγελέα, τη Γενική Λογίστρια, την Επίτροπο Νομοθεσίας, κυβερνητικούς αξιωματούχους, ακαδημαϊκούς, δικηγόρους, Πρωτοκολλητές και άλλους.