Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στο παρελθόν είχαμε αναφερθεί με λεπτομέρεια στις διάφορες εξελίξεις για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών ECI (με συμμετοχή και της Κύπρου) και στην οποία δύο σχεδόν εκατομμύρια Ευρωπαίων Πολιτών ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στην υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών και σε νομοθετική κάλυψη της κατοχύρωσης του ανθρωπίνου δικαιώματος στο νερό και στην υγιεινή και αποτροπή της μετατροπής της υδατοπρομήθειας σε αντικείμενο εμπορίας.

 

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα, το οποίο με τη συμμετοχή των εθνικών συντεχνιών μελών του είχε πρωτοστατήσει στη διεξαγωγή της πρωτοβουλίας συνέχισε να παρακολουθεί τις συναφείς εξελίξεις και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την όλη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία, αντίθετα με τις υποσχέσεις της εξακολουθεί να προσεγγίζει το θέμα χωρίς να ανταποκρίνεται στο αίτημα των πολιτών.

 

Πιο συγκεκριμένα τα διάφορα σημειώματα που ετοιμάστηκαν για το θέμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και η μεθοδολογία που ακολουθεί αποδεικνύουν ότι όχι μόνο το αίτημα των πολιτών δεν ικανοποιείται αλλά ούτε υιοθετούνται και οι συναφείς με το αίτημα τοποθετήσεις της Ευρωβουλής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ). 

 

Συγκεκριμένα η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα συνακόλουθα μέτρα ελέγχου ουδόλως αναφέρονται και συνάδουν με το αίτημα της Πρωτοβουλίας των Πολιτών για κατοχύρωση του ανθρώπινου δικαιώματος στην υδατοπρομήθεια και στην υγιεινή. Γι' αυτό εγείρονται αμφιβολίες ότι η Κομισιόν δεν συμμορφώνεται με το αίτημα των Ευρωπαίων πολιτών και συνεκδοχικά και τις τοποθετήσεις/εισηγήσεις της Ευρωβουλής.

 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα ζητά από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς έγκριση Κοινοτικής νομοθεσίας για τη συμμόρφωση των Ευρωπαϊκών κρατών με το ψήφισμα του ΟΗΕ για κατοχύρωση του νερού σε ανθρώπινο δικαίωμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τις δικαιολογίες ότι η έγκριση αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου της κατοχύρωσης του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό θα συνεπάγεται υπέρογκο κόστος και θα εγείρονται ανυπέρβλητες δυσχέρειες στην εφαρμογή του.

 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα ζητά διαδικασία που να υιοθετεί ως θέμα αρχής το σχετικό Ψήφισμα του ΟΗΕ, τους στόχους συντηρήσιμης ανάπτυξης που συμφωνήθηκαν από την ΕΕ και τις συγκριμένες θέσεις της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών για ουσιαστική κατοχύρωση του δικαιώματος στο νερό.