Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Υπογράφτηκε την περασμένη Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017, συμφωνία μεταξύ των Συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ και της διεύθυνσης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ), η οποία ρυθμίζει επιμέρους θέματα, που αφορούν τόσο την εργατική όσο και την εργοδοτική πλευρά και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ειδικής Συμφωνίας Ορισμένης Διάρκειας που υπογράφτηκε το 2014 μεταξύ των τριών Συντεχνιών και της ΣΚΤ.

 

Η συμφωνία, η οποία προέκυψε μετά από την αποδοχή από τα εμπλεκόμενα μέρη της μεσολαβητικής πρότασης του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προβλέπει:

α) Άμεση επιστροφή 2% της εργοδοτικής εισφοράς στο Ταμείο Προνοίας. Πιο συγκεκριμένα, από 5% που είναι σήμερα η εισφορά της εργοδοτικής πλευράς να ανέλθει σε 7%.

β) Να συμφωνηθεί σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

γ) Την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για συνομολόγηση ενιαίας συλλογικής σύμβασης, εξαιρουμένων των μισθολογικών θεμάτων, οι οποίες διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2018.

δ) Το θέμα του ενιαίου μισθολογίου και οποιαδήποτε άλλα οικονομικά θέματα θα συζητηθούν το αργότερο μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2018 και σε περίπτωση που δεν υπάρξει κατάληξη, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

ε) Τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται από τη συμφωνία θα τηρηθούν αυστηρά και από τα δύο μέρη.