Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Άρχισε χθες στο Υπουργείο Οικονομικών η παρουσίαση των γενικών παραμέτρων του νέου Κυβερνητικού Ταμείου Προνοίας (ΚΤΠ). Στη συνάντηση μετείχαν από συνδικαλιστικής πλευράς οι οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ.

 

Σε γενικές γραμμές το ΚΤΠ θα συσταθεί με τη μορφή νομικού προσώπου, με βάση τον περί Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012 και θα καλύπτει όσους μόνιμους κρατικούς υπαλλήλους δεν καλύπτονται από το Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων (νέο-εισερχόμενοι), καθώς αντίστοιχα και υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν καλύπτονται από ΣΣ/ΤΟ και εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου.

 

Η ισχύουσα ρύθμιση σε σχέση με τους νεοδιοριζόμενους τέθηκε σε εφαρμογή δυνάμει των προνοιών του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2011 (Ν. 113(Ι)/2011) και ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2011. 

 

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι μετά τα τραγικά γεγονότα στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», σε συνάντηση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας με τις ηγεσίες των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

(i) Ένταξη των νεοεισερχομένων στο ΤΚΑ, με διατήρηση του εφάπαξ.

(ii) Μείωση των αφετηριών των κλιμάκων εισδοχής κατά 10% για δύο χρόνια.

(iii) Αύξηση της συνεισφοράς στο Ταμείο Χήρων και Ορφανών κατά 1.25%.

(iν) Αποκοπή ποσοστού 3% επί των ακαθάριστων απολαβών του  προσωπικού για τρία χρόνια.

 

Η υπό αναφορά συμφωνία εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της Οργάνωσής μας στις 8.8.2011 και σχετική αναφορά έγινε στην έκδοση της εφημερίδας μας ημερ. 7.9.2011.     

 

Αυτή ήταν και η μοναδική συμφωνία που έγινε με την τότε κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πρωτόγνωρη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Και παρά τη συμφωνία δεν διατηρήθηκε το εφάπαξ, όπως ήταν η δέσμευση της τότε κυβέρνησης. Πέραν τούτου το Υπουργείο Οικονομικών αυθαίρετα διαφοροποίησε  και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 10.8.2011 (Αρ. Απόφασης 72.360), προσθέτοντας νέα ρύθμιση για «αποκοπή από τις μηνιαίες απολαβές…..ποσοστού ίσου με 3% για σκοπούς διασφάλισης της βιωσιμότητας των επαγγελματικών σχεδίων σύνταξης. Πιο συγκεκριμένα τα δύο νομοσχέδια που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 10.8.2011, διαβιβάστηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 12.8.2011. Ακολούθως με επιστολή και πάλιν του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 26.8.2011 τα υπό αναφορά νομοσχέδια αντικαταστήθηκαν από δύο άλλα που δεν έτυχαν επεξεργασίας από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω ότι όλα τα αντεργατικά μέτρα που επιβλήθηκαν το 2011 και 2012 στους εργαζόμενους και συνταξιούχους του ευρύτερου δημόσιου τομεα καθ' υπόδειξη της Τρόικας, αφενός δεν ήσαν προϊόν κοινωνικού διαλόγου και αφετέρου κατά την άποψη των νομικών μας συμβούλων ήταν αντισυνταγματικά, γι' αυτό και προχωρήσαμε στην κατάθεση προσφυγών ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και αναμένουμε έκτοτε την ετυμηγορία του. 

 

Επισημαίνεται ότι στη σελ. 18 των Πρακτικών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκε στις 17.12.2012 για το θέμα με τίτλο «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012 και «Ο περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα)  (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012», γίνεται αναφορά στην ακόλουθη δήλωση του τέως Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Πέτρου Κληρίδη: «Σας λέω ειλικρινά πρέπει να σταματήσω σήμερα τούτο το πράγμα.  Θα πάω στον Πρόεδρο να υποβάλω την παραίτησή μου. Σας το λέω ειλικρινέστατα και σας το λέω παρουσία όλων και ό,τι θέλετε πείτε. Ε, συγγνώμη δηλαδή! Να συμφωνούμε ένα πράγμα και την άλλη μέρα να το ερμηνεύει ένας από τους υπαλλήλους της Τρόικας όπως του καπνίσει!». Σαφέστατα η πιο πάνω δήλωση ομιλεί από μόνη της και δεν χρήζει οποιουδήποτε σχολιασμού.

 

Επίκαιρο είναι και το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής. Θυμίζουμε ότι με Ανακοινωθέν της Οργάνωσής μας ημερομηνίας 9.9.2011 δηλώναμε τότε, κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε «κουτσούρεμα της ΑΤΑ και προειδοποιήσαμε ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η αντίδραση της Οργάνωσης θα ήταν άμεση και δυναμική».

 

Λίγες μέρες μετά και συγκεκριμένα στις 14.11.2011, μετά από εντατικές διαβουλεύσεις της Κυβέρνησης  και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ συμφωνήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Στους εργαζόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα δεν θα τους αποδοθεί το ποσοστό αύξησης του Τιμαρίθμου της 31.12.2011 ως αποκοπή για την περίοδο που καλύπτεται από 1/1/2012 – 31/12/2013, δηλαδή για δύο χρόνια.

2. Ο Τιμάριθμος θα συνεχίσει να υπολογίζεται και να καταβάλλεται κανονικά από την 1/07/2012.
 

3. Από την 1/1/2014 το συνολικό ύψος του τιμαρίθμου θα καταβάλλεται ολόκληρο (θα προστεθεί δηλαδή και αυτό της 1/1/2012).

4. Οι κοινωνικοί εταίροι, κυβέρνηση – εργοδοτικές οργανώσεις και οι πιο πάνω συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν συμφωνήσει ότι η ΑΤΑ θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά στον ιδιωτικό τομέα ως μέχρι σήμερα χωρίς διαφοροποίηση.

 

Και ενώ αναμενόταν η τήρηση της πιο πάνω συμφωνίας, η τότε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους με επιστολή της ημερ. 02.10.2012 διαβίβασε την ακόλουθη πρόταση για αναδιάρθρωση του συστήματος Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής των μισθών: «Η Κυβέρνηση, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ συμφωνούν όπως επέλθουν οι ακόλουθες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών που εφαρμόζεται σήμερα:

α) Η περίοδος υπολογισμού και η αναθεώρηση του τιμαριθμικού επιδόματος θα είναι ετήσια, αντί εξάμηνη και θα ισχύει την 1η Ιανουαρίου έκαστου έτους.

β) Σε περιπτώσεις που κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται της ημερομηνίας ισχύος της εκάστοτε αναθεώρησης παρατηρείται αρνητική ανάπτυξη, η τυχόν προκύπτουσα, με βάση την παρ. (α), αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος δεν θα παραχωρείται για το έτος που ακολουθεί».

 

Απάντηση στην Υπουργό Εργασίας δόθηκε αυθημερόν από τον ΓΓ της Οργάνωσής μας την οποία παραθέτουμε αυτούσια: «Απαντούμε στην επιστολή σας, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2012, σε σχέση με το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). Όπως γνωρίζετε, το σύστημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) κληροδοτήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία από την αποικιακή διακυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας. Στα χρόνια που ακολούθησαν με ορθολογικές αναπροσαρμογές η ΑΤΑ καθιερώθηκε ως μηχανισμός αναπλήρωσης της αγοραστικής αξίας των μισθών και μέχρι προ τινός χαρακτηριζόταν ως ευλογία.

 

Είναι η πεποίθησή μας ότι οι ατυχείς χειρισμοί των τελευταίων δύο ετών έχουν ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες επιβίωσης του θεσμού της ΑΤΑ. Το εύηχο σύνθημα για «δικαιότερη ΑΤΑ» που κατά κόρον χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, αλλά και ο ασυλλόγιστος διαχωρισμός σε «ΑΤΑ για δημόσιο τομέα» και «ΑΤΑ για ιδιωτικό τομέα» οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην κατάργηση του πετυχημένου αυτού θεσμού και ασφαλώς οι ευθύνες σας είναι τεράστιες.

 

Η υπευθυνότητα της ΠΑΣΥΔΥ στη διαχείριση κορυφαίων ζητημάτων όπως είναι για παράδειγμα η ΑΤΑ είναι δεδομένη και στην πράξη έχει επιβεβαιωθεί με τη συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ κοινωνικών εταίρων και Κυβέρνησης Κληρίδη την 1/9/1999, όταν η ΠΑΣΥΔΥ πρωτοστάτησε για την επίτευξή της με διαρθρωτικές αλλαγές που επέτρεψαν στο θεσμό να διατηρηθεί μέχρι σήμερα προς όφελος των εργαζομένων, αλλά και του τόπου.

 

Ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, η Οργάνωσή μας αδυνατεί να προσυπογράψει την υπό αναφορά Πρόταση».

 

Τα πιο πάνω αποτελούν τα πραγματικά γεγονότα όσον αφορά την κατάργηση του Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων για τους νεοεισερχόμενους και το κουτσούρεμα της ΑΤΑ.