Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στις 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η Τριμερής Κοινωνική Σύνoδος των εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων, και των ηγετικών Σωμάτων της ΕΕ. Από πλευράς του Συνδικαλιστικού Κινήματος συμμετείχαν αντιπροσωπείες της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC και της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων EPSU με επικεφαλής τους Γενικούς Γραμματείες τους και από πλευράς της ΕΕ της αντιπροσωπείας ηγείτο ο Πρόεδρος Τουσκ του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 

Η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στις παραμονές της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19 – 20 Οκτωβρίου στην οποία συμμετείχαν οι ηγέτες των κρατών μελών και από πλευράς της ηγεσίας της ΕΕ ο Πρόεδρος της Κομισιόν Γιούνκερ, οι Κοινοτικοί Επίτροποι Ντομπρόβσκις και Τύσσεν, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τουσκ και η Πρωθυπουργός της Εσθονίας, η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου την τρέχουσα εξαμηνία.

 

Στην Κοινωνική Σύνοδο συζητήθηκε η επικρατούσα κατάσταση στην κοινωνική Ευρώπη και στα πλαίσια αυτά κατατέθηκαν απόψεις για την προώθηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στα πλαίσια της Συνόδου στο Γκότενσμπουργκ για την Κοινωνική Ευρώπη που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα θέματα των αρνητικών επιπτώσεων της ψηφιοποίησης για τους εργαζόμενους, όπως και γενικότερα θέματα οικονομίας που επηρεάζουν την κοινωνία των πολιτών.

 

Από πλευράς ETUC και EPSU επανατονίστηκε η ανάγκη για κατοχύρωση του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του σεβασμού των αποτελεσμάτων του κοινωνικού διαλόγου. Επαναφέρθηκε συγκεκριμένα το αίτημα όπως οι διακηρύξεις για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων συνοδεύονται και από συγκεκριμένες προτάσεις για πραγματική εξέλιξη σε κοινωνική Ευρώπη, στην οποία θα προστατεύονται πλήρως και θα προωθούνται τα συμφέροντα των εργαζομένων και θα κατοχυρώνονται αξιοπρεπείς απολαβές και συνθήκες διαβίωσης για το σύνολο των πολιτών. Τονίστηκε ιδιαίτερα η επείγουσα ανάγκη για εξίσωση των απολαβών και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα κράτη μέλη της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης με τις συνθήκες στα κράτη μέλη της βόρειας Ευρώπης.

 

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα αναμένει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένες προτάσεις. Τονίστηκε στη Σύνοδο ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν οποιαδήποτε οφέλη από την οικονομική ανάκαμψη, ενώ αντίθετα οι τραπεζίτες και οι πολυεθνικές εταιρείες πραγματοποιούν υπερκέρδη. Πολλές δημόσιες υπηρεσίες κρατών μελών αντιμετωπίζουν προβλήματα υποστελέχωσης με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι σε αυτές να αδυνατούν να προσφέρουν στους πολίτες εξυπηρέτηση ποιότητας. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε ανερχόμενο άγχος και σε ανατροπές του επιβαλλόμενου ισοζυγίου μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής διαβίωσης.

 

Ήδη εντείνεται η κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων σε πολλές χώρες μέλη όπως μεταξύ άλλων στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Βρετανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία το Βέλγιο. Δυστυχώς η ανταπόκριση στις κινητοποιήσεις είναι από ανύπαρκτη ως ελάχιστη. Και το Συνδικαλιστικό Κίνημα διερωτάται αν η κατάσταση αυτή οδηγεί πράγματι σε κοινωνική Ευρώπη όταν η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα είναι περίοδος ευδαιμονίας για τους λίγους και απραγματοποίητων καλών προθέσεων για τους πολλούς.

 

Στη Σύνοδο Κορυφής όλοι οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη σημασία της επίτευξης κοινωνικής προόδου και επεσήμαναν το ρόλο κλειδί του κοινωνικού διαλόγου για την επίτευξη της. Η EPSU αναμένει ότι από πλευράς της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στο Γκότενσμπουργκ στις 17 Νοεμβρίου για την Κοινωνική Ευρώπη στις 17 Νοεμβρίου θα αποφασισθούν μέτρα ουσιαστικής προαγωγής των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων.

 

ETUC και EPSU ζήτησαν όπως ο σεβασμός στα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου κατοχυρώνονται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η EPSU τόνισε ότι τα 9 εκατομμύρια Ευρωπαίων δημοσίων υπαλλήλων μέλη της αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε αποφάσεις για επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές τους.