Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η Οργάνωσή μας έθεσε για πρώτη φορά θέμα δημιουργίας δικού της φαρμακείου περί τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2014. Ειδικότερα με επιστολή μας προς το Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ημερομηνίας 17.12.2014 ζητήσαμε να προωθήσει αίτημά μας για τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα και η ΠΑΣΥΔΥ να λειτουργήσει Φαρμακεία για τις ανάγκες της Στέγης Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ, αλλά και για εξυπηρέτηση του συνόλου των μελών της, με τον ίδιο τρόπο που ο βασικός νόμος επιτρέπει ήδη στις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ να ασκούν τη λειτουργία αυτή.

 

Σε σχέση με τη Στέγη σημειώθηκε ότι παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών με νοσηλευτική φροντίδα και ιατρική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, καθώς και εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε ενοίκους που περιλαμβάνει οξυγόνο, ρινογαστρικό, ενδοφλέβια, γαστροστομία και καθετήρες, με μόνιμο καρδιολόγο-παθολόγο σε 24ωρη βάση.                                                    

 

Στη συνέχεια σε συνεννόηση με την ΕΤΥΚ θέσαμε από κοινού αίτημα για ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων και προς τούτο πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος δεσμεύτηκε να ζητήσει γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία.

 

Η Νομική Υπηρεσία αφού βρήκε δικαιολογημένο το αίτημα των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων" (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. Στην Εισηγητική Έκθεση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων που υπέβαλε το Υπουργείο Υγείας, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα ακόλουθα:

α. Σκοπός του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικού)  Νόμου του 2017, είναι να δοθεί η δυνατότητα στις συντεχνίες ΕΤΥΚ και ΠΑΣΥΔΥ να λειτουργούν φαρμακεία ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί για την εξυπηρέτηση των μελών τους, με τον ίδιο τρόπο που ο βασικός νόμος ήδη επιτρέπει στις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

β.Η προτεινόμενη νομοθεσία αποσκοπεί στην άρση της άνισης μεταχείρισης και της δυσμενούς διάκρισης σε βάρος των συντεχνιών ΕΤΥΚ και ΠΑΣΥΔΥ, δεδομένου ότι με την υφιστάμενη νομοθεσία οι συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ ήδη έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας δικού τους φαρμακείου. Ειδικότερα, με το τροποποιητικό νομοσχέδιο αντικαθίσταται η δεύτερη επιφύλαξη στο άρθρο 15 του βασικού νόμου, με σκοπό να επιτραπεί – επιπρόσθετα των  συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ – και στις συντεχνίες ΕΤΥΚ και ΠΑΣΥΔΥ να λειτουργήσουν δικό τους φαρμακείο.

 

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο συζητήθηκε στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής την περασμένη Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017, και όπως ήταν αναμενόμενο διαφώνησε έντονα στην τροποποίηση αυτή ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ). Κατά τον ΠΦΣ το αίτημα των συντεχνιών ΕΤΥΚ και ΠΑΣΥΔΥ δεν στηρίζεται σε ορθολογιστικά κριτήρια καθότι οι δημόσιοι υπάλληλοι καλύπτονται απόλυτα με ιατροφαρμακευτική ασφάλιση από τα δημόσια νοσηλευτήρια και τα μέλη της ΕΤΥΚ εξυπηρετούνται από όλα τα φαρμακεία αφού καλύπτονται ασφαλιστικά. Πρόσθετα ο ΠΦΣ τόνισε ότι «τα ιδιωτικά φαρμακεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας και εάν η Βουλή προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση, θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο τη βιωσιμότητά τους αλλά και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας».

 

Από πλευράς των δύο συντεχνιών τονίστηκε ότι ο θεσμός των συντεχνιακών φαρμακείων λειτουργεί στον τόπο μας με επιτυχία εδώ και δεκαετίες. Πρόσθετα τονίσαμε ότι για τους λόγους που αναφέρει στην Αιτιολογική Έκθεση ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας θα πρέπει να ψηφιστεί το τροποποιητικό νομοσχέδιο για να δοθεί η δυνατότητα και στις συντεχνίες ΕΤΥΚ και ΠΑΣΥΔΥ να λειτουργούν φαρμακεία, ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, για την εξυπηρέτηση των μελών τους.

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού άκουσε τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, αποφάσισε να επανέλθει στη συζήτηση της τροποποίησης που τέθηκε ενώπιον της για να τοποθετηθούν τα πολιτικά κόμματα επί του θέματος.