Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Με το τέλος των διακοπών και την επάνοδο στην καθημερινή ρουτίνα δραστηριοποιούνται και τα Σώματα της Οργάνωσης μας για ιεράρχηση της δράσης που θα αναληφθεί για προώθηση των διαφόρων εκκρεμοτήτων και άλλων θεμάτων που απασχολούν το δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο.

 

Η Κεντρική Γραμματεία έχει συγκληθεί ήδη σε τρεις συνεδρίες μετά τις διακοπές και χθες συνήλθαν σε συνεδρία πρώτα η Εκτελεστική Επιτροπή και στη συνέχεια το Γενικό Συμβούλιο. Στην Ημερήσια Διάταξη περιελήφθησαν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίας του Γενικού Συμβουλίου, ημερ. 4 Ιουλίου 2017.
 2. 54ο Ετήσιο Συνέδριο
 3. Επίδοση Γενικής Απόφασης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
 4. Γενικά Επαγγελματικά Θέματα
  1. Συμφωνία Πλαίσιο Κυβέρνησης – ΠΑΣΥΔΥ για τα έτη 2017 και 2018 – Αποπαγοποίηση θέσεων προαγωγής.
  2. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δημοσίων υπαλλήλων.
  3. Προσφυγές ΠΑΣΥΔΥ στο Ανώτατο Δικαστήριο.
 5. Οργανωτικά – Εσωτερικά θέματα ΠΑΣΥΔΥ
  1. Σύσταση Επιτροπής του Γ.Σ. για τα θέματα του έκτακτου προσωπικού.
  2. Νηπιαγωγεία ΠΑΣΥΔΥ – Ανέγερση Νηπιαγωγείου κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
  3. Λειτουργία Φαρμακείου στο κεντρικό οίκημα ΠΑΣΥΔΥ.

 

Μετά την επικύρωση των πρακτικών, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στη συνάντηση της Τρίτης 12 Σεπτεμβρίου 2017 με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, κατά την οποία  του επιδόθηκε η Γενική Απόφαση του 54ου Ετήσιου Γενικού Συνεδρίου των Αντιπροσώπων, στην οποία συνοψίζεται η πολιτική της Οργάνωσής μας στα δημοσιοϋπαλληλικά, αλλά και τα γενικότερα προβλήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας. Όπως ανέφερε κατά τη συνάντηση έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε δύο θέματα: πρώτο στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στα επαγγελματικά συμφέροντα και δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων και δεύτερο στην οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

Σε σχέση με το πρώτο θέμα επισημάνθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η ουσιαστική συμβολή τόσο της Οργάνωσής μας όσο και των δημοσίων υπαλλήλων στη θετική εξέλιξη της εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη μνημονιακή σύμβαση, που είχε ως απόρροια τη σταδιακή οικονομική ανάκαμψη και πρόοδο και στη συνέχεια τέθηκε μετ’ επιτάσεως το θέμα της αποκατάστασης των δημοσιοϋπαλληλικών δικαιωμάτων που παραβιάσθηκαν στα πλαίσια των μέτρων λιτότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

 

Σε σχέση με το δεύτερο θέμα τονίστηκε η ανάγκη στενής και συνεχούς συνεργασίας μεταξύ Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του επιτελικού ρόλου και της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα, για να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις του. 

 

Στα πλαίσια της συνάντησης έγινε αναφορά και στην αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής, στο μισθοδοτικό, στις συνθήκες εργασίας, στο έκτακτο προσωπικό, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στο Γενικό Σχέδιο Υγείας.

 

Σε σχέση με το θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης η Κεντρική Γραμματεία μετέφερε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την έντονη διαμαρτυρία του Συνεδρίου για τη συνεχιζόμενη από την 01.08.2013 μονομερή απόφαση για επιβολή μόνιμης συνεισφοράς ύψους 1.5% επί των μισθών και των συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων, που καταστρατηγεί το κεκτημένο δικαίωμά τους για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά παράβαση της νομιμότητας. Τονίστηκε περαιτέρω ότι τα μέλη μας παρά το γεγονός ότι υφίστανται μονομερώς αυτή την οικονομική επιβάρυνση στη συντριπτική τους πλειοψηφία αναγκάζονται να καταφεύγουν για εξυπηρέτηση στον ιδιωτικό τομέα, λόγω των γνωστών προβλημάτων που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια τα δημόσια νοσηλευτήρια. 

 

Τέλος αναφέρθηκε ότι, ενόψει των πιο πάνω το Συνέδριο, χωρίς να αντιστρατεύεται τις αρχές για την εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας και μέχρι την εφαρμογή του, ανέθεσε στο Γενικό Συμβούλιο να προχωρήσει και ολοκληρώσει το ταχύτερο διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση για την εισαγωγή ενός επαγγελματικού Σχεδίου Υγείας για τα μέλη της Οργάνωσης στη βάση ανάλογων σχεδίων που λειτουργούν σε Ημικρατικούς Οργανισμούς.

 

Όσον αφορά το θέμα το θέμα της Συμφωνίας Πλαίσιο Κυβέρνησης – ΠΑΣΥΔΥ για τα έτη 2017 και 2018, ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι τα όσα έχουν συμφωνηθεί φαίνεται να τηρούνται απόλυτα.

 

Σε σχέση με το θέμα των προσφυγών ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται περί τα τέλη του τρέχοντος έτους.

 

Σε σχέση με τα θέματα του έκτακτου προσωπικού ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε στο Σώμα ότι για την αποτελεσματικότερη αντίκρυσή τους η συσταθείσα από το Γενικό Συμβούλιο Επιτροπή στο πλαίσιο και της τελευταίας Συνεδριακής Απόφασης θα προχωρήσει σε καταρτισμό σε Σώμα. Περαιτέρω, είπε, θα προχωρήσει στον ορισμό Συντονιστών/ Συμβούλων σε Τμηματικό ή και Υπουργειακό επίπεδο σε παγκύπρια κλίμακα κατά Επαρχία, με κριτήρια την εκδήλωση ενδιαφέροντος αλλά και τον αριθμό και τη διασπορά των συναδέλφων εκτάκτων με στόχο την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου της Επιτροπής στο πλαίσιο των όρων εντολής της.

 

Στη συνέχεια ο Γ.Γ. αναφέρθηκε στην ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, που αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Ο Γ.Γ. τόνισε εμφαντικά ότι με τα έργα αυτά η ΠΑΣΥΔΥ μετουσιώνει στην πράξη τη συμφιλίωση/εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αφού έρχεται να απαντήσει σε συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη, η οποία έχει προκύψει εδώ και αρκετά χρόνια.

 

Τέλος, για το θέμα της λειτουργίας Φαρμακείου αναφέρθηκε ότι μετά από συντονισμένες ενέργειες που έγιναν από την Οργάνωσή μας και την ΕΤΥΚ, έχει προωθηθεί στη Βουλή σχετικό Νομοσχέδιο που αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο δεκαπενθήμερο.