Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι με τις συντάξεις του Ιουλίου 2022 τέθηκε σε εφαρμογή η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση του τιμαριθμικού επιδόματος 4.2% μόνο στις συντάξεις που καταβάλλονται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Ως εκ τούτου αναθεωρήθηκαν μόνον οι συντάξεις που καταβάλλονται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και παράλληλα αναπροσαρμόστηκε με το αντίστοιχο τιμαριθμικό επίδομα και το ποσό της αναλογικής σύνταξης που συμψηφίζεται με την κυβερνητική σύνταξη, που λαμβάνουν οι αφυπηρετήσαντες δημόσιοι υπάλληλοι.

 

Συνεπώς παρατηρείται αύξηση στη σύνταξη των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από την άλλη μικρή μείωση στη σύνταξη που καταβάλλεται από το Γενικό Λογιστήριο.

 

Αναμένεται όπως η ΑΤΑ του Α’ εξαμήνου του 2022 αποδοθεί και στους συνταξιούχους του Δημοσίου από 1.1.2023 μαζί με την ΑΤΑ του Β’ εξαμήνου του 2022.


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »