Σε συνέχεια της Εγκυκλίου Αρ. 1639, ημ. 10/1/2021, με θέμα: «Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19» υποβλήθηκε γραπτώς από την Οργάνωσή μας δισέλιδη επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή (Γ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών στην οποία επισημαίνονται αντιφατικά ή ασαφή σημεία που περιέχονται στην εν λόγω Εγκύκλιο και χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης ή/και επεξήγησης ή διόρθωσης. Επιπλέον στην επιστολή μας θίγεται και το γεγονός ότι η Εγκύκλιος δεν δίδει σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες προς τους οικείους προϊσταμένους με αποτέλεσμα να παρατηρείται ανομοιογένεια ως προς το τι εφαρμόζεται στα διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες/Διευθύνσεις του Δημόσιου Τομέα.

 

Επιπρόσθετα προς την πιο πάνω επιστολή με σημείωμά μας προς τον Γ.Δ. του Υπ. Οικονομικών, ημ, 13/1/2021, παραθέτουμε ως ΠΑΣΥΔΥ κωδικοποιημένες εισηγήσεις και προτάσεις για τον τρόπο εργασίας των Δημοσίων Υπαλλήλων σε ουσιώδεις και μη υπηρεσίες κατά τη διάρκεια εφαρμογής των τελευταίων μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα στο σημείωμά μας επισημαίνουμε και τονίζουμε ότι η εφαρμογή της τηλεργασίας στον μέγιστο δυνατό βαθμό και όπου αυτό καθίσταται εφικτό ακόμα και στις ουσιώδεις υπηρεσίες, αποτελεί επιβαλλόμενη ανάγκη τόσο για διασφάλιση της υγείας των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, όσο και των συναδέλφων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Εν όψει των πιο πάνω παρατηρήσεων/εισηγήσεών μας αναμένεται ότι θα εκδοθεί νέο Διάταγμα στο οποίο θα διασαφηνίζονται τα προαναφερόμενα εγειρόμενα ζητήματα.

 

Μπορείτε να βρείτε την επιστολή και το σημείωμα που έχουν υποβληθεί στον Γ.Δ. του Υπ. Οικονομικών αυτούσια πιο κάτω.

 


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »