Εγκύκλιος Γενικού Διευθυντή Υπ. Οικονομικών Αρ. 1639, ημ. 10/1/2021, με θέμα: "Kαθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19"

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Έντυπο Α ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ COVID-19

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »