Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από έντονες και συντονισμένες ενέργειες από πλευράς της ΠΑΣΥΔΥ, το αίτημα της Οργάνωσής μας για παροχή ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε θαλάμους με ασθενείς θετικούς στον covid-19 έχει επιλυθεί.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες και ο τρόπος κράτησης των καταλυμάτων αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω:

 

Ξενοδοχειακά καταλύματα

Ο ΟΚΥπΥ έχει συνάψει συμφωνίες με τα εξής ξενοδοχειακά καταλύματα για τον πιο πάνω σκοπό:

  • Λεμεσός: Ajax Hotel
  • Λευκωσία:  Allegra Sports Center
  • Αμμόχωστος: Liquid Hotel Apts

 

Δικαιούχοι

Στα πιο πάνω ξενοδοχεία έχουν δικαίωμα διαμονής οι ιατρικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό  που εργάζεται ενεργά σε θαλάμους με ασθενείς θετικούς στον covid-19. Νοείται ότι οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα διαμονής μόνο στο πιο κοντινό ξενοδοχείο προς το νοσοκομείο που εργάζονται.

 

Διάρκεια

Οι δικαιούχοι μπορούν να διαμένουν στα πιο πάνω ξενοδοχειακά καταλύματα κατά την περίοδο εργασίας τους σε θαλάμους με ασθενείς θετικούς στον covid-19 και μέχρι το τέλος της εν λόγω σύμβασης.

 

Συντονιστές

Για τη σωστή  εφαρμογή της διαδικασίας έχουν οριστεί οι πιο κάτω λειτουργοί, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τις κρατήσεις του προσωπικού και θα τηρούν τα ανάλογα αρχεία για όλες τις κρατήσεις για σκοπούς ελέγχου και πληρωμών, ως εξής:

 

Διαδικασία Κράτησης

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο Α (το οποίο βρίσκεται στο τέλος της ανακοίνωσης) και να το αποστέλλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στον συντονιστή, που έχει οριστεί ως υπεύθυνος για το νοσηλευτήριο όπου εργάζονται. Ο συντονιστής, εφόσον ο δικαιούχος τηρεί τα κριτήρια διαμονής στα εν λόγω ξενοδοχειακά καταλύματα, θα εγκρίνει, θα υπογράψει και θα προωθήσει το συμπληρωμένο έντυπο στον Οικονομικό Διευθυντή της ανάλογής διεύθυνσης για τελική έγκριση.

 

Μετά την τελική έγκριση ο συντονιστής θα διευθετεί την κράτηση του δωματίου με το ανάλογο ξενοδοχείο με ηλεκτρονικό μήνυμα. Όταν το ξενοδοχειακό κατάλυμα επιβεβαιώσει  την κράτηση, ο συντονιστής θα αποστέλλει στον αιτητή την επιβεβαίωση του ξενοδοχείου.

 

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ο συντονιστής θα ενημερώνει τον αιτητή ανάλογα, μαζί με τον λόγο της απόρριψης.

 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τον ΟΚΥπΥ για τη διευθέτηση του αιτήματός μας.

 

Από τα Διοικητικά Συμβούλια Κλάδων Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑΣΥΔΥ

 

Εντυπο Α: Αίτημα για διαμονή σε Ξενοδοχειακά Καταλύματα για το προσωπικό του Οργανισμού που εργάζεται σε θαλάμους με ασθενείς θετικούς στον Sars Cov2

 


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »