Μετά από έντονες και συντονισμένες ενέργειες της ΠΑΣΥΔΥ, το αίτημα της Οργάνωσής μας για μεταφορά των αδειών ανάπαυσης όσων συναδέλφων δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος άδειας ανάπαυσής τους λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του κορωνοϊού δικαιώθηκαν, όπως διαφαίνεται από το χθεσινό Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, το οποίο διαλαμβάνει την πιο κάτω πρόνοια.
 
Μια ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης προς όλους τους συναδέλφους που εδώ και 10 μήνες είτε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην πανδημία είτε στα μετωπισθεν φροντίζοντας για την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης που εξαγγέλει η πολιτεία.
 
2.32 Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του Κανονισμού 5(1) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 1990 έως 2017 (Κ.Δ.Π. 101/95), οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίοι, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους είτε δεν κατέστη δυνατό να λάβουν την ετήσια άδεια ανάπαυσης που έχουν σε πίστη τους, είτε αυτή ανακλήθηκε από την υπηρεσία τους λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να συσσωρεύσουν και να μεταφέρουν στο επόμενο έτος μέχρι 20 ημέρες άδειας ανάπαυσης, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό ημερών άδειας ανάπαυσης που μπορεί να έχουν ήδη συσσωρεύσει: Νοείται ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτάτων ορίων συσσωρευμένων ημερών άδειας ανάπαυσης, οι πρόσθετες ημέρες άδειας ανάπαυσης θα πρέπει να ληφθούν μέσα στα επόμενα δύο έτη, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »