Ένας από τους βασικούς στόχους της Οργάνωσής μας είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας της ηγεσίας με τα Κλαδικά μας Συμβούλια, αλλά και με τα απλά μας μέλη πάνω σε αμφίδρομη βάση. Προς επίτευξη αυτού του στόχου από την Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020, θα λειτουργήσει γραφείο  της ΠΑΣΥΔΥ στο Οίκημα της Οργάνωσής μας στη Λεμεσό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Κλαδικών Συμβουλίων που η βάση τους είναι η Λεμεσός.

 

Συγκεκριμένα η συν. Ειρήνη Γιώρκα, μόνιμο στέλεχος της Οργάνωσής μας, θα βρίσκεται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στη Λεμεσό και προτρέπονται τα επηρεαζόμενα μέλη μας να επικοινωνούν μαζί της στο παγκύπριο τηλέφωνο 22844450 ή στο email: egiorka@pasydy.org

 

Τέλος, η συν. Γιώρκα θα αναλάβει τους εξής Κλάδους που βρίσκονται στη Λεμεσό: Βρετανικές Βάσεις (SBAA και ENYBA), Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού και Αμαθούντας, Υφυπουργείο Ναυτιλίας, Αρχή Λιμένων Κύπρου και ΤΕΠΑΚ.


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »