ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ με κοινές θέσεις και κοινή γραμμή δράσης θα επιδιώκουν αποδεκτές ρυθμίσεις για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελών τους και γενικότερα για προαγωγή των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου. Οι ηγεσίες των τριών Οργανώσεων επαναβεβαίωσαν τη θέση αυτή σε συνάντηση στην οποία συζητήθηκαν τα εντεινόμενα προβλήματα και άλλα συναφή θέματα της επικαιρότητας που αναφύονται λόγω της επιδεινούμενης πανδημίας και των μέτρων διαχείρισής της. Με προτεραιότητα τις προοπτικές της οικονομίας σε συσχετισμό και με τα προκύπτοντα συνδικαλιστικά αιτήματα συζητήθηκε από τις ηγεσίες των Οργανώσεων και το από μακρού άλυτο συνταξιοδοτικό αίτημα για ευρεία τάξη κρατικών υπαλλήλων.

 

Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ΠΑΣΥΔΥ, εκ μέρους της Οργάνωσής μας συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας σ. Στράτης Ματθαίου και ο Πρόεδρος σ. Αντώνης Κουτσούλλης, από τη ΣΕΚ ο Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Μάτσας και από την ΠΕΟ ο Γενικός Γραμματέας Πάμπης Κυρίτσης. Με στόχο τη συλλογική εκτίμηση των προβλημάτων και τον καθορισμό κοινών θέσεων σε προβλήματα και επιδιώξεις κοινού ενδιαφέροντος αποφασίσθηκε θεσμοθέτηση των συναντήσεων των τριών Οργανώσεων στις οποίες θα κατατίθενται οι απόψεις και εκτιμήσεις τους και θα υιοθετείται κοινή γραμμή.

 

Κυρίαρχο θέμα στη συνάντηση ήταν και οι αρνητικές εξελίξεις και η αβέβαιη μελλοντική πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού που επηρεάζουν το σύνολο των συμπολιτών μας και οι τρεις Οργανώσεις ομόφωνα συμφώνησαν με την ανάγκη για στενή παρακολούθηση των εξελίξεων και με πιστή εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται για τη διαχείριση της πανδημίας, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση στα συμφέροντα των εργαζομένων και γενικότερα του ευρύτερου κοινού. 

 

Οι Οργανώσεις θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, θα αλληλο-ενημερώνονται για τις δυνατές επιπτώσεις ειδικότερα στα μέλη τους και κατ' επέκταση το σύνολο των εργαζομένων και θα υιοθετούν κοινές θέσεις και προτάσεις προς την επίσημη πλευρά.

 

Βασικό θέμα ανταλλαγής θέσεων ήταν και το συνταξιοδοτικό για το οποίο εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Κρατικών Υπαλλήλων αλλά και τις Οργανώσεις ΠΕΟ και ΣΕΚ στις τάξεις των οποίων ανήκουν εργαζόμενοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στη σύσκεψη με την ΠΑΣΥΔΥ συζητήθηκε το θέμα και έγινε αλληλοενημέρωση για τις αντίστοιχες ενέργειες των Οργανώσεων με κοινό στόχο ικανοποιητική ρύθμιση το συντομότερο.


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »