Σε σύσκεψη που είχαν οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Δημοσίου Τομέα την περασμένη Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020, λήφθηκε απόφαση όπως αποσταλεί επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, πριν την κοινή τους συνάντηση για το θέμα του συνταξιοδοτικού, η οποία είναι ορισμένη για την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020.

 

Μέσω της επιστολής, η οποία αποστάληκε στις 23 Νοεμβρίου 2020, οι Οργανώσεις κοινοποιούν στο Γ.Δ. του Υπ. Οικονομικών τη θέση τους, ότι οι κρατικοί υπάλληλοι που έχουν διοριστεί μετά την 1.10.2011, θα πρέπει να ενταχθούν στο υφιστάμενο Επαγγελματικό Σχέδιο Σύνταξης «Β», με κάποιες βελτιώσεις που μπορούν να επέλθουν προοπτικά μετά από διαβουλεύσεις με την Επίσημη Πλευρά και παράλληλα επανατονίζουν την ανάγκη για ρύθμιση του θέματος το συντομότερο.

 

 


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »