Όπως ήδη ανακοινώθηκε από τον επαγγελματικό μας Κλάδο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Φυσιοθεραπευτών, Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών και Εργοθεραπευτών, αποφασίστηκε όπως από την Τετάρτη 25/11/2020 το μέτρο της αποχής από το σύστημα αναμονής και κλήσεων σε παγκύπρια βάση. Το συγκεκριμένο μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή μετά την απόφαση της διεύθυνσης ΟΚΥπΥ Λευκωσίας για παραμονή των ακτινογράφων στο σύστημα αναμονής και κλήσεων τη στιγμή που οι ιατροί ακτινολόγοι έχουν τοποθετηθεί στην κατηγορία ενεργού εφημερίας.

 

Ως πρόσθετος λόγος για την αποχή των συναδέλφων από το σύστημα αναμονής και κλήσεων σε παγκύπρια κλίμακα ήταν και η άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών να υλοποιήσει τη συμφωνία της ΠΑΣΥΔΥ με το Υπουργείο Υγείας του Οκτωβρίου 2019 για αναθεωρημένη αποζημίωση των ακτινογράφων στο πλαίσιο ανάλογης ρύθμισης που ήδη εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια με τους γιατρούς ακτινολόγους.

 

Μετά από διαβουλεύσεις της ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ και του ΟΚΥπΥ και έκκληση του Οργανισμού για αναστολή της εφαρμογής των μέτρων από σήμερα και για διάστημα 15 ημερών για διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της συμφωνίας για τοποθέτηση των ακτινογράφων κατά νοσοκομείο, στο αντίστοιχο σύστημα που εφαρμόζεται για τους ακτινολόγους ιατρούς, και της συνακόλουθης προσπάθειας που θα καταβληθεί από τον ΟΚΥπΥ και για το γενικότερο θέμα της αναθεωρημένης αποζημίωσης των ακτινογράφων με βάση τη σχετική συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας, η ΠΑΣΥΔΥ καλεί τα μέλη του Κλάδου όπως προχωρήσουν σε αναστολή των μέτρων από σήμερα 26 Νοεμβρίου 2020. 

 

Καταλήγοντας η ΠΑΣΥΔΥ διευκρινίζει ότι αν οι προσπάθειες για επίλυση των εγειρόμενων ζητημάτων δεν τροχοδρομηθούν προς επίλυση, το μέτρο της επ’ αόριστον αποχής από το σύστημα αναμονής και κλήσεων θα επαναφερθεί χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση και θα καλέσει τους επηρεαζόμενους συναδέλφους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του κανονικού ωραρίου εργασίας τους όπως αυτό προβλέπεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που κατέχουν, και καλεί τον ΟΚΥπΥ όπως σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο προχωρήσει στις επιβαλλόμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ασθενών.

 

Λευκωσία, 26 Νοεμβρίου 2020

 


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »