Ο Γ.Γ. της Οργάνωσής μας από την επομένη μέρα της εκλογής του, άρχισε εντατικές επαφές με τους Κλάδους, με σκοπό αφ’ ενός μεν την αλληλογνωριμία αφετέρου δε τη συζήτηση των διαφόρων συνδικαλιστικών θεμάτων τόσο των Κλαδικών όσο και των οριζόντιων θεμάτων που αφορούν ολόκληρη τη Δημόσια Υπηρεσία και την ΠΑΣΥΔΥ ειδικότερα. Σύντομα ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος των επαφών του Γ.Γ. με τις αντιπροσωπείες των Κλάδων.

 

Ο Γ.Γ. κατ’ αρχήν θέτει το στίγμα για μια νέα σύγχρονη και ποιοτική Δημόσια Υπηρεσία. Τονίζει στις συναντήσεις τη θέση του ότι θέλουμε μια εκσυγχρονισμένη Δημόσια Υπηρεσία, αποτελεσματική, παραγωγική, που να εξυπηρετεί τον πολίτη και που να εργάζεται σε σύγχρονες συνθήκες. Είμαστε, επισημαίνει, στην ψηφιακή εποχή και πρέπει να απαιτήσουμε όπως η Δημόσια Υπηρεσία εργάζεται σ’ αυτή τη σύγχρονη ψηφιοποιημένη εποχή. Στη συνέχεια τίθενται πιο συγκεκριμένα για συζήτηση τα πιο κάτω θέματα:

Ι. Αλλαγή της εικόνας της Δημόσιας Υπηρεσίας και της ΠΑΣΥΔΥ.

ΙΙ. Βελτίωση του τρόπου επαφής και επικοινωνίας της ηγεσίας της Οργάνωσης με τη βάση.

ΙΙΙ. Παρουσία και παρεμβάσεις της ΠΑΣΥΔΥ στα Μ.Μ.Ε. και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, για θέματα τόσο συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος όσο και για θέματα που αφορούν γενικότερα την κοινωνία.

 

Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη ενημέρωση των Κλαδικών Συμβουλίων πάνω στις εξελίξεις για τα πιο κάτω θέματα που έχει θέσει η Οργάνωση ως προτεραιότητα:

Ι. Μονιμοποίηση Εργαζομένων Αορίστου Χρόνου

ΙΙ. Συνταξιοδοτικό

ΙΙΙ. Μεταρρύθμιση

 

Στις συναντήσεις πραγματοποιείται εκτεταμένη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε όλα τα θέματα και ολοκληρώνεται η κάθε συνάντηση με την παράθεση και καταγραφή των εισηγήσεων και των θέσεων του κάθε Κλάδου.
Φωτογραφικά Στιγμιότυπα από συναντήσεις του Γ.Γ. με τους Κλάδους μας:Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »