Συνάδελφοι,

Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας, μετά από ενημέρωση από συναδέλφους, ότι μέλη άλλης συντεχνίας που εκπροσωπεί νοσηλευτικό προσωπικό, επιχειρούν να εκφοβίσουν τα μέλη μας εκτοξεύοντας προς αυτά διάφορες απειλές.

 

Τέτοιου είδους ενέργειες είναι άκρως καταδικαστέες και εντελώς απαράδεκτες.

 

Ο κάθε συνάδελφος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να επιλέγει τον συνδικαλιστικό φορέα που θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα και κανένας δεν μπορεί είτε να τον εκφοβίζει, είτε να τον απειλεί, είτε να του ζητά εξηγήσεις γιατί είναι μέλος της τάδε και όχι της δείνα συνδικαλιστικής οργάνωσης.

 

Με αφορμή τα πιο πάνω καλούμε τους συναδέλφους που δέχονται απειλές ή συναδέλφους που έρχονται στην αντίληψη τους τέτοια φαινόμενα, να προβαίνουν σε άμεση καταγγελία των επικριτέων αυτών φαινομένων, ώστε να λαμβάνονται τα ανάλογα μέτρα.

 

Καλούμε επίσης τους συναδέλφους του άλλου συνδικαλιστικού φορέα να μας σεβαστούν ως ανθρώπους και ως συναδέλφους και την ελεύθερη βούληση και επιλογή του καθενός από εμάς.  Το γεγονός ότι η ελευθερία της γνώμης, όπως επίσης και το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι ελευθέρως αποτελούν συνταγματικά δικαιώματα καταδεικνύουν τη σπουδαιότητά τους, ενώ ταυτόχρονα φανερώνουν το μέγεθος της σοβαρότητας των αθέμιτων πρακτικών που ακολουθούνται από την άλλη συντεχνία.

 

Ως εκ τούτου έχει αποφασισθεί από το Δ.Σ. όπως σε περίπτωση που επιχειρηθεί ξανά στο μέλλον ο εκφοβισμός μέλους μας, να προχωρούμε σε ονομαστική καταγγελία και να ζητείται η διερεύνηση του κάθε περιστατικού, η απόδοση ευθυνών και η επιβολή κυρώσεων.  Παράλληλα, ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε καταγγελίας θα εξετάζεται και το ενδεχόμενο υποβολής καταγγελίας στην Αστυνομία και προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου

15 Οκτωβρίου 2020


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »