Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), ως Εθνικός Εστιακός Πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), υλοποιεί σε εθνικό επίπεδο την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία που διεξάγει ο EU-OSHA, με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ».

 

Η έναρξη της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας και της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας (19- 23.10.2020), θα γίνει μέσα από τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού σεμιναρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10 π.μ.

 

Το ηλεκτρονικό σεμινάριο διοργανώνεται από το ΤΕΕ και χρηματοδοτείται από τον EUOSHA. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν οι στόχοι της νέας Ευρωπαϊκής Εκστρατείας και θα γίνουν παρουσιάσεις που αφορούν στις Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ) με ειδικές αναφορές σε καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους.

 

Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη πάσχουν από ΜΣΠ οι οποίες σχετίζονται με την εργασία και παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την πρόληψή τους, παραμένουν το συνηθέστερο πρόβλημα υγείας με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων.

 

Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT για το 2013, το 60% των εργαζομένων που δήλωσαν ότι έπασχαν από κάποιο σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα υγείας, ανέφεραν ότι το πρόβλημα αυτό σχετιζόταν με ΜΣΠ.

 

Κάποιες συγκεκριμένες στάσεις του σώματος, η έκθεση σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή σε στάσεις που προκαλούν κούραση ή πόνο, η μεταφορά ή μετακίνηση βαρετών φορτίων, η παρατεταμένη καθιστική εργασία, κ.ά., αποτελούν τους συνήθεις παράγοντες κινδύνου οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν ΜΣΠ.

 

Στις ΜΣΠ αποδίδεται ένα μεγάλο ποσοστό των αδειών ασθενείας και της πρόωρης συνταξιοδότησης, γεγονός το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην οικονομία της χώρας. Η υψηλή συχνότητα παρουσίας των ΜΣΠ στην εργασία, δεικνύει την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και δραστηριοποίηση σε σχέση με τις αιτίες των ΜΣΠ και την προαγωγή μέτρων προστασίας και πρόληψης.

 

Βασικό μέλημα της Εκστρατείας είναι η προώθηση μιας ενιαίας προσέγγισης σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων που προκαλούν ΜΣΠ, μέσα από την προσφορά πρακτικών εργαλείων και λύσεων.

 

Οι περαιτέρω στόχοι της Εκστρατείας εστιάζουν στην:

  • ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις ΜΣΠ
  • προαγωγή της εκτίμησης των κινδύνων και τη διαχείριση των ΜΣΠ
  • ανάδειξη του προβλήματος των ΜΣΠ σε όλους τους εργασιακούς χώρους 
  • βελτίωση των γνώσεων για του νέους και αναδυόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τις ΜΣΠ  
  • υπόδειξη της ανάγκης επανένταξης και παραμονής στην εργασία των εργαζομένων με χρόνιες ΜΣΠ  
  • ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών.

 

Το ΤΕΕ καλεί τους Εργοδότες, τους Εργαζόμενους, τους Κοινωνικούς Εταίρους, την Ερευνητική Κοινότητα, τους Επαγγελματικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να συμμετάσχουν ενεργά στην προώθηση των στόχων της Εκστρατείας. Η υλοποίηση των στόχων της Εκστρατείας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη διάδοση του υλικού της εκστρατείας, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, την προαγωγή της χρήσης των εργαλείων και πηγών πληροφόρησης, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Βραβείων Καλής Πρακτικής και την προσχώρηση στην ομάδα των επίσημων εταίρων της εκστρατείας.

 

Ο μήνας έναρξης της Εκστρατείας είναι ο Οκτώβριος του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2022. 

 

Οκτώβριος 2020

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »