Η Νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία πρέπει να εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων και οπουδήποτε εκτελείται εργασία από ή εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Για υποβοήθηση του κάθε Κυβερνητικού Τμήματος / Υπηρεσίας / Υπουργείου / Ανεξάρτητης Υπηρεσίας για συμμόρφωση με την νομοθεσία αυτή, το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοίμασε  σχετικό Οδηγό, με τη συμβολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

 

Ο Οδηγός παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση για οργάνωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του καθορισμού πολιτικής και συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, της διάθεσης των αναγκαίων πόρων, της εμπλοκής και συνεργασίας του αναγκαίου προσωπικού καθώς και της συστηματικής και συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού στα θέματα ασφάλειας και υγείας.

 

Με τη χρήση του Οδηγού, δίδεται στη Δημόσια Υπηρεσία η τεχνογνωσία για τη διασφάλιση κατάλληλων και επαρκών επιπέδων ασφάλειας, υγείας και ευημερίας στην εργασία για όλους τους Δημόσιους Υπαλλήλους. 

 

Οδηγός Οργάνωσης και Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στη Δημόσια Υπηρεσία

 

Στο πλαίσιο της ένταξης των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των μαθητών των Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, διοργανώνουν τον ετήσιο Διαγωνισμό Αφίσας με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

 

Ο Διαγωνισμός αυτός αθλοθετείται με χρηματικά έπαθλα για τους μαθητές που θα λάβουν το πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο. Η αφίσα που λαμβάνει το πρώτο βραβείο εκτυπώνεται για αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους για διαφώτιση για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τις αφίσες για τις οποίες απονεμήθηκαν τα πρώτα βραβεία σε μαθητές/τριες τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού:

 

 


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »