Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) σε συνεδρία του, ημερομηνίας 1/7/2020, αποφάσισε όπως εγκρίνει τον άμεσο τερματισμό της αποκέντρωσης των Υπηρεσιών Πληροφορικής του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, από την 1/7/2020.

 

Συγκεκριμένα το ΥΣ αποφάσισε τον τερματισμό των υπηρεσιών πληροφορικής στα 3 αποκεντρωμένα Υπουργεία, δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Υπουργείο Υγείας.

 

Ο αγώνας και οι προσπάθειες τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, της Οργάνωσής μας, όσο και της Διεύθυνσης του ΤΥΠ τα τελευταία χρόνια τελικά πήραν σάρκα και οστά.

 

Το Δ.Σ. και η Συντεχνία μας έκαναν πολλές συναντήσεις με διάφορους φορείς όλα αυτά τα χρόνια και συστηματικά δεν λάμβαναν συγκεκριμένες απαντήσεις ως προς τις ενέργειες στις οποίες έπρεπε να προβεί το Τμήμα Πληροφορικής ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο Τμήμα / Υπηρεσία της Κυβέρνησης για την αξιολόγηση της αποκέντρωσης και να σταματήσει επιτέλους να είναι για 9 συνεχόμενα έτη σε πιλοτική εφαρμογή. Τελικά ο τερματισμός της αποκέντρωσης προέκυψε μετά από τις τελευταίες ενέργειες του Δ.Σ. του Κλάδου σε συνάντηση που είχε με την Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και ακολούθως η επιστολή που έστειλε η Διεύθυνση του ΤΥΠ προς το νεοσύστατο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο οποίο ανήκει πλέον το ΤΥΠ.

 

Το σημαντικό για το προσωπικό του ΤΥΠ, που ήταν μέχρι τις 30/6/2020 υπό το καθεστώς της αποκέντρωσης στα τρία προαναφερθέντα Υπουργεία είναι:

• Θα υπάγεται διοικητικά στο ΤΥΠ και θα λαμβάνει οδηγίες από τον Προϊστάμενο του ΤΥΠ.

• Θα συνεχίσει να αξιολογείται από Ομάδα Αξιολόγησης ως προβλέπεται στον Κανονισμό 7(5) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1990-2011

• Οι άδειες απουσίας (ανάπαυσης/ασθενείας/ελεύθερου χρόνου) θα εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο του ΤΥΠ ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο Λειτουργό, τηρώντας ενήμερο το Υπουργείο, στο οποίο είναι τοποθετημένο.

• Τέλος ενδυναμώνεται το Τμήμα Πληροφορικής.

 

Ευχή μας είναι όπως, σύντομα επιλυθούν και τα υπόλοιπα προβλήματα που ταλανίζουν τον Κλάδο, όπως:

• η πλήρωση των 28 κενών θέσεων που υπάρχουν συνολικά και στις δύο Πυραμίδες και αφορούν:

- θέση Διευθυντή,

- θέσεις Πρώτων Λειτουργών Πληροφορικής,

- θέσεις Ανώτερων Λειτουργών Πληροφορικής,

- θέσεις Λειτουργών Πληροφορικής Α',

- θέσεις Λειτουργών Πληροφορικής,

- θέση Πρώτου Λειτουργού Διεκπεραίωσης, - θέση Ανώτερου Λειτουργού Διεκπεραίωσης,

- θέσεις Βοηθών Λειτουργών Διεκπεραίωσης 1ης Τάξης

• θέσεις Βοηθών Λειτουργών Διεκπεραίωσης 2ης Τάξης.

• η αναδιοργάνωση, σωστή δομή και στελέχωση της Τεχνικής Πυραμίδας του Τμήματος,

• η επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τη Νομοθεσία του ΕΤΕΚ στο Τμήμα Πληροφορικής,

• η δημιουργία νέων θέσεων και στις δύο Πυραμίδες,

• η λήξη της αγοράς υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων σε θέματα πληροφορικής σε συστηματική βάση λόγω της έλλειψης προσωπικού, και,

• η σωστή και άρτια εκπαίδευση του προσωπικού έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της τεχνολογίας που αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς.

 

Το Δ.Σ. του Κλάδου είναι πάντα στο πλευρό του Κλάδου και προβαίνει καθημερινά σε πολλές ενέργειες για την προώθηση λύσης όλων των θεμάτων και προβλημάτων που επηρεάζουν την λειτουργία του Τμήματος Πληροφορικής και κατ’ επέκταση τα μέλη του! Η επιτυχία της λήξης της Αποκέντρωσης είναι ένα βήμα μπροστά και η αρχή και το έναυσμα για την επίλυση και των άλλων σοβαρών θεμάτων του Κλάδου.

 

Από το Δ.Σ. του Κλάδου