Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σύμφωνα με το πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην ΠΑΣΥΔΥ και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το οποίο υπεγράφη στις 29 Ιουνίου 2020, προνοείται η χορήγηση από πλευράς ΑΠΚΥ τεσσάρων υποτροφιών σε μέλη της ΠΑΣΥΔΥ.

 

Αναλυτικότερα πρόκειται για δύο (2) πλήρεις υποτροφίες (full scholarships, 100% των συνολικών διδάκτρων) και δύο (2) μερικές υποτροφίες (partial scholarships, 50% των συνολικών διδάκτρων) ανά ακαδημαϊκό έτος για μέλη της Οργάνωσής μας που αιτούνται εισδοχή στο ΑΠΚΥ για την παρακολούθηση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, που προσφέρει το Πανεπιστήμιο, με εξαίρεση τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.  

 

Οι πρόνοιες για τη χορήγηση των υποτροφιών βασίζονται σε ακαδημαϊκά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως αναλύονται πιο κάτω:
 

Ακαδημαϊκά Κριτήρια:

• Βαθμός Πτυχίου
 

Κοινωνικοοικονομικα Κριτηρια:

Τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:

• Μονογονέας *

• Πολύτεκνος  (ο φοιτητής / η φοιτήτρια να έχει 4 ή περισσότερα τέκνα)*

• Ορφανός (λήπτης βοηθήματος) *

*Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία

 

Οι υποτροφίες που παραχωρούνται αφορούν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της φοιτητή/τριας, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζει βαθμό επιτυχίας σε όλες τις Θεματικές Ενότητες που παρακολουθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του/της.

 

Για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για την παραχώρηση υποτροφίας είχε οριστεί αρχικά ως η 30η Ιουνίου 2020, αλλά λόγω του πολύ σύντομου χρονικού περιθωρίου που δόθηκε, καθώς επίσης και των ιδιαζουσών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας, δόθηκε παράταση μέχρι την 23η Ιουλίου 2020.

 

Όπως ενημερωθήκαμε από τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών του ΑΠΚΥ από τις αιτήσεις που λήφθηκαν μέσα από τη διαδικασία της μοριοδότησης βάσει των ακαδημαϊκών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων που είχαν τεθεί κατά την προκήρυξη, είχαν ισοβαθμήσει έξι (6) υποψήφιοι φοιτητές. Για σκοπούς διαφάνειας αποφασίστηκε όπως η τελική επιλογή των τεσσάρων υποψηφίων γίνει με κλήρωση κατά τη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΠΚΥ ενώπιον και του ΓΓ της Οργάνωσής μας, η οποία και διεξήχθη την Τετάρτη,  26 Αυγούστου 2020, στις 9.00 π.μ..

 

Οι τέσσερεις συνάδελφοι, οι οποίοι κληρώθηκαν, και στους οποίους θα παραχωρηθούν δύο πλήρεις και δύο μερικές υποτροφίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στο ΑΠΚΥ, θα ενημερωθούν από το Πανεπιστήμιο. Η Οργάνωσή μας συγχαίρει τους τέσσερεις συναδέλφους και τους εύχεται καλή αρχή στις σπουδές τους και καλή συνέχεια με κάθε επιτυχία.