Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ κοινή σύσκεψη εκπροσώπων των Κλάδων των Άλλων Επαγγελματιών Υγείας, αντιπροσωπείας της ΟΣΑΚ με επικεφαλής τον Πρόεδρό της και της ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της.

 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων ενόψει της ψήφισης των Περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμών του 2020», από την Ολομέλεια της Βουλής αύριο Παρασκευή 31/07/2020.

 

Παρά τις επιτευχθείσες συγκλίσεις και την πρόοδο που επιτεύχθηκε, με τις τροπολογίες που θα επιχειρηθεί να επενεχθούν στους υπό αναφορά Κανονισμούς, διαπιστώθηκε μέσα από εποικοδομητικό διάλογο η κοινή συναντίληψη και θέση ότι υπάρχει ανάγκη εξεύρεσης των βέλτιστων δυνατών ρυθμίσεων στα πιο κάτω:

α) Αναφορικά με την πρόσβαση στον Ιατρικό Φάκελο από τους άλλους επαγγελματίες υγείας, εκφράστηκαν οι έντονοι προβληματισμοί των συμμετεχόντων στη σύσκεψη σε σχέση με τον πλήρη περιορισμό πρόσβασης στον φάκελο των ασθενών για μεταβατική περίοδο, μέχρι που να καταστεί δυνατή η παροχή διαβαθμισμένης πρόσβασης, γεγονός που δύναται να οδηγήσει σε πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

β) Σε σχέση με την απευθείας πρόσβαση των ασθενών στους άλλους επαγγελματίες υγείας, διαπιστώθηκε από κοινού η ανάγκη για τροποποιήσεις, οι οποίες θα επιτρέπουν άμεση πρόσβαση των ασθενών στις απαραίτητες υπηρεσίας υγείας.

γ) Αναφορικά με τον κατάλογο δραστηριοτήτων, διαπιστώθηκε η ανάγκη για περαιτέρω διαβούλευση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα κάλυψης των βασικών αναγκών των ασθενών.

 

Προς την κατεύθυνση επίτευξης των πιο πάνω στόχων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προβούν σε περαιτέρω διαβουλεύσεις και κοινές δράσεις και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

 

 

Λευκωσία,
30/07/2020.