Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Ο Κλάδος των Υπαλλήλων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας εκφράζει έντονη θλίψη και απογοήτευση για τον ανησυχητικό αριθμό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων που έχουν συμβεί φέτος. Είμαστε ακόμη στον Ιούλιο και έχουμε χάσει οκτώ συνανθρώπους μας στον καθημερινό αγώνα για το μεροκάματο. Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής από αιτίες που σχετίζονται με την εργασία είναι τραγική, προκαλεί αβάστακτο πόνο και μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στις οικογένειες των θυμάτων. Ταυτόχρονα, επιφέρει φόβο και ανασφάλεια σε κάθε εργαζόμενο στην Κύπρο για τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας καθώς και στην κοινωνία μας, ευρύτερα.

 

Ως εργαζόμενοι στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, δεν θα κουραστούμε να διαλαλούμε ότι οι προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στην Κύπρο, δεν είναι απλά η συνήθης εργασία μας, αλλά ένα λειτούργημα που αποσκοπεί στη προστασία του ύψιστου αγαθού, αυτού της ανθρώπινης ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας του κάθε εργαζόμενου συνάνθρωπού μας.

 

Για να ανακοπεί η αύξηση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων επιβάλλεται όπως το Κράτος ενισχύσει άμεσα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αφού λάβει σοβαρή υπόψη τη σχετική μελέτη για την οργάνωση και τη στελέχωση του Τμήματος αυτού. Για την εύρυθμη λειτουργία του, το Τμήμα χρειάζεται επιπρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τους απαραίτητους εξοπλισμούς και υπηρεσιακά οχήματα. Η οικονομική κρίση και η πανδημία του κορωνοϊού δεν μπορεί να αποτελούν βάσιμη δικαιολογία για μη παροχή στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας όλων των αναγκαίων πόρων για την εκτέλεση του έργου του. Τουναντίον η πανδημία που βιώνουμε φέτος ανέδειξε τον ουσιαστικό και κρίσιμο ρόλο του Τμήματος στη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων καθώς και του κοινού ευρύτερα. Οι εντατικοί και στοχευμένοι έλεγχοι που διενεργούν οι Επιθεωρητές του Τμήματος συμβάλλουν ουσιαστικά στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού στην κοινότητα.

 

Εάν το Τμήμα διαθέτει επαρκείς πόρους, θα μπορέσει επιτέλους το προσωπικό του να διεξάγει αποτελεσματικότερες επιθεωρήσεις για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε περισσότερους χώρους εργασίας ανά το παγκύπριο κάθε χρόνο. Με τη συχνότερη επιθεώρηση των χώρων εργασίας από τους Επιθεωρητές του Τμήματος θα επιτευχθεί η ουσιαστική συμμόρφωση των εργοδοτών και των αυτοεργοδοτούμενων προσώπων με τη σχετική Νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και θα σωθούν ανθρώπινες ζωές στο μεροκάματο.

 

Η ενδυνάμωση του Τμήματος θα επιφέρει βελτίωση στα επίπεδα Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας, με μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των επικίνδυνων περιστατικών που καταγράφονται κάθε χρόνο. Επίσης, η ενίσχυση του Τμήματος θα βοηθήσει στην υιοθέτηση της «κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στην εργασία» από κάθε εργοδότη στον τόπο μας, με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο. Κάθε Κύπριος εργοδότης / αυτοεργοδοτούμενος οφείλει να λαμβάνει με προθυμία όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Επιτέλους, ας αναγνωρίσει ο κάθε εργοδότης και ο κάθε αυτοεργοδοτούμενος ότι για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία «η πρόληψη είναι σαφώς καλύτερη από τη θεραπεία».

 

Η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων, μέσω του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, απευθύνει έκκληση και καλεί το Κράτος να ενεργήσει άμεσα, ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στην εργασία. Κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να εκτελεί την εργασία του εντός των καθορισμένων επίπεδων Ασφάλειας και Υγείας, αλλά και να επιστρέφει στην οικογένεια του αρτιμελής και υγιής κάθε μέρα.

 

Η Πολιτεία έχει υποχρέωση και καθήκον να διασφαλίσει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία στην Εργασία, ως ύψιστο δικαίωμα και αγαθό, σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Κράτος.