Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το City Unity College, στα πλαίσια της κοινωνικής του ευθύνης, ανακοινώνει την παραχώρηση μεταπτυχιακών υποτροφιών σε όλα τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21.

 

Οι υποτροφίες ύψους 50% αφορούν ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν σε ένα από τα ακόλουθα αξιολογημένα μεταπτυχιακά προγράμματα:

MBA – Master of Business Administration

&

LLM International Business – Master of Laws

 

Η Φοιτητική Χορηγία (μέχρι €3,420, σε συνδυασμό με τις πιο πάνω υποτροφίες, τις ευκολίες πληρωμής (μηνιαίες δόσεις)) που προσφέρει το City Unity College αλλά και το ευέλικτο ωράριο μαθημάτων προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαζομένων, καθιστούν εύκολη την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους.

 

Οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στα πιο πάνω προγράμματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Εισδοχής (τηλ. +357 22332333, email: e.kalli@cityu.ac.cy).