Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Ως θέμα προτεραιότητας αυτή την περίοδο ιεραρχείται από το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα η έκδοση Κοινοτικής νομοθεσίας που θα καθορίζει τον Covid-19 υψηλού βαθμού κίνδυνο υγείας για τους εργαζόμενους. Για στήριξη του αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο το Συνδικαλιστικό Κίνημα συγκεντρώνει σε συνεργασία με τις εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη στατιστικά στοιχεία για απώλειες και κρούσματα από τον ιό στα διάφορα επαγγέλματα, ειδικότερα του δημόσιου τομέα, ώστε αφενός να αποτίεται ο επιβαλλόμενος φόρος τιμής στους απολεσθέντες και αφετέρου τα στατιστικά και άλλα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για στήριξη του αιτήματος για αναβάθμιση της νομικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους εργαζόμενους για υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

 

Μέχρι τώρα αποτελεί τυφλό σημείο η πληροφόρηση και τα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού και με την εξελισσόμενη άρση των μέτρων προστασίας και των περιορισμών για την αντιμετώπιση της προσβολής εγείρεται επιτακτικά θέμα συγκέντρωσης στοιχείων αξιόπιστης πληροφόρησης. Άλλωστε μέχρι να εξευρεθεί και να πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός του συνόλου του πληθυσμού και να τερματιστούν τα lock-down δεν είναι βέβαιο ότι ο κορωνοϊός έχει εξαφανισθεί και ότι έχει εκμηδενισθεί η πιθανότητα νέων κρουσμάτων.

 

Πέραν τούτου η επιτυχία της στρατηγικής για οριστική έξοδο από την πανδημία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικής για ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Η προϋπόθεση αυτή είναι θεμελιακής σημασίας για την προστασία των εργαζομένων και την αποτροπή πιθανότητας προσβολής από τον κορωνοϊό στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και κατ’ ακολουθία για επανέναρξη πλήρους οικονομικής δραστηριότητας χωρίς κίνδυνο για νέο κύμα πανδημίας.

 

Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΕΡSU η οποία συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για νομοθετική αναγνώριση του κινδύνου υγείας από τον Covid-19 επισημαίνει ταυτόχρονα ότι είναι ουσιαστικής σημασίας και ο περιορισμός των μεγάλων ανισοτήτων που έχουν διευρυνθεί από την πανδημία στους τομείς υπηρεσιών ανακούφισης και γενικά φροντίδας υγείας στις απολαβές και τα προγράμματα εργασίας.

 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα βρίσκεται ήδη σε πλήρη ενεργοποίηση για την επίτευξη του στόχου για ορθολογική νομοθετική προστασία εν όψει της προετοιμασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεων προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωβουλή και τα δύο σώματα θα πρέπει να αποφασίσουν σε ένα μήνα για τις ειδικές πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορά τον covid-19. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα επιμένει για νομοθεσία που θα καθορίζει τον ιό ανώτατου βαθμού κίνδυνο νόσου ενώ οι εργοδοτικές οργανώσεις και η Κομισιόν εμμένουν σε χαρακτηρισμό του ως κίνδυνο νόσου χαμηλού βαθμού γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός καθιστά ευκολότερη τη διαχείριση της προσβολής.

 

Ειδικότερα η ΕΡSU τονίζει ότι ο νέος κορωνοϊός έχει ήδη καταδειχθεί ως υψηλού κινδύνου για την υγεία όλων των εργαζομένων ειδικότερα του δημοσίου που έρχονται σε άμεση επαφή με το κοινό όπως επιβεβαιωθεί και από την όλη πορεία της πανδημίας και επιβάλλεται ο χαρακτηρισμός υψηλού βαθμού εφόσον δεν υπάρχει ακόμη αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή και δεν έχει ανακαλυφθεί εμβόλιο προστασίας για το κοινό.

 

Οι προτάσεις των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και των Οργανώσεων των Εργοδοτών θα μελετηθούν από την Τριμερή Συμβουλευτική Επιτροπή της Κομισιόν για Θέματα Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας, η οποία θα υποβάλει στη συνέχεια τις απόψεις της στη βάση των οποίων θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ασφαλώς μια θετική κατάληψη από την Κομισιόν στο αίτημα των εργαζομένων για αναγνώριση της προβολής από τον κορωνοϊό ως υψηλού βαθμού κίνδυνο υγείας δεν επιλύει όλα τα προβλήματα στους χώρους εργασίας στο δημόσιο, όπως την υποστελέχωση και τον υπερωριακό φόρτο αλλά δεν παύει να προάγει ενισχυμένη ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Με την αναγνώριση αυξάνεται η υποχρέωση του εργοδότη να εφαρμόζει αποτελεσματικά μέρα και να συμμορφώνεται με τη διαδικασία διαβούλευσης με τη συνδικαλιστική πλευρά για την καλύτερη οργάνωση της όλης εργασίας.

 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για προώθηση του στόχου για νομοθετική πρόνοια για τον κορωνοϊό το Συνδικαλιστικό Κίνημα συγκεντρώνει στατιστικά και άλλα στοιχεία για την όλη πορεία της πανδημίας εφόσον τέτοια στοιχεία δεν έχουν ετοιμασθεί από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί λεπτομερείς πληροφορίες για τον αριθμό των θανάτων και των κρουσμάτων κατά επάγγελμα. Το έργο αυτό ανάλαβε να ολοκληρώσει η ΕΡSU η οποία και έχει ήδη συγκεντρώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις χιλιάδες εργαζομένους που επηρεάσθηκαν στους τομείς υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων, όπως και σε άλλους τομείς όπως της καθαριότητας, τις φυλακές, το στρατό, την αστυνομία κ.α.

 

Επισημαίνει η EΡSU ότι στα θύματα της πανδημίας στην ηλικιακή ομάδα 20-65 ετών βελτιώσεις επιτεύχθηκαν σε μέτρα πρόληψης εκεί όπου συνέχισαν να ισχύουν προβλήματα αδυναμίας στην εφαρμογή των διατάξεων για αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων, την η ανεπάρκεια προστατευτικού εξοπλισμού, την αδυναμία διενέργειας δειγματοληπτικών εξετάσεων τόσο στο στάδιο της έναρξης όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας μ ε όλα αυτά να ενισχύονται από τις επικρατούσες συνθήκες αβέβαιης και δυσχερούς εργασίας που προϋπήρχαν της πανδημίας και οδήγησαν σε ορισμένες περιπτώσεις σε μέτρα βελτίωσης μετά από απειλές των εργαζομένων για απεργία όπως στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Σουηδία. Τονίζεται ότι η συλλογική συνδικαλιστική δράση θα συνεχίσει να οδηγεί σε σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές μεταξύ ασφαλούς και μη ασφαλούς άρσης των περιοριστικών μέτρων και σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ΕΡSU θα συνεχίσει να παρέχει τη στήριξη της στο πλαίσιο των προνοιών της Κοινοτικής Οδηγίας του 1989 και της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 155 για ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας.

 

Η συνδικαλιστική πλευρά τονίζει ότι για την αποτροπή νέου κύματος πανδημίας του κορωνοϊού πρέπει να ληφθούν μέτρα ευρύτερης δομικής σημασίας όπως για παράδειγμα η μείωση του πληθυσμού στις φυλακές ώστε να επιτυγχάνεται εφαρμογή των προνοιών των πρωτοκόλλων για τις αποστάσεις, όπως και ο περιορισμός των αριθμών των ενοίκων σε οίκους φροντίδας ηλικιωμένων.

 

Η ΕΡSU διακηρύσσει ότι οι σημερινές συνθήκες αποτελούν προαπαιτούμενο για αναβάθμιση των δράσεων του δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών, για οριστική επίλυση της υποστελέχωσης και ολοκληρωμένη προστασία των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι στο πλαίσιο αυτών των υποχρεώσεων που επιβάλλεται ολοκληρωμένος πραγματοποίηση δημοκρατικού διαλόγου όχι μόνο για τρόπους παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών αλλά και για καθορισμό σε ποιες από αυτές πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.

 

Οι θέσεις και προτάσεις της ΕΡSU συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας στις 10-11 Ιουνίου και έχουν ενσωματωθεί σε έγγραφο το οποίο κυκλοφόρησε στις εθνικές οργανώσεις μέλη για υποβολή παρατηρήσεων για πιθανές βελτιώσεις. Για εφαρμογή των προτάσεων προτείνεται βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαδικασία για κάλυψη των οργανωτικών και χρηματοδοτικών αναγκών ειδικότερα στους τομείς υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών.

 

Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για:

• ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και βελτίωση των απολαβών και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού

• λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών σε διασύνδεση με τη δημόσια υγεία γενικότερα

• ικανοποιητική πρόνοια για κάλυψη των αναγκών δαπάνης για δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας και ποσότητας προσφοράς

• μέτρα που θα διασφαλίσουν συντηρήσιμη οικονομική ανάκαμψη και θα επιλύσουν τα προβλήματα των ανισοτήτων και της κλιματικής αλλαγής

• ενίσχυση της διαδικασίας συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου και των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων

• αναγνώριση του ζωτικού ρόλου των εργαζομένων πρώτης γραμμής στο δημόσιο οι οποίοι διαφύλαξαν τη συνοχή της κοινωνίας στη διάρκεια της πανδημίας

• επανεκτίμηση του ρόλου των Ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών και της επιτακτικής ανάγκης για αποτελεσματικό συντονισμό των ενεργειών τους σε συνθήκες πανδημίας με ιδιαίτερη φροντίδα στους θεμελιακής σημασίας τομείς της φροντίδας υγείας