Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020, ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ, Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας και ο Γενικός μας Γραμματέας, συν. Γλαύκος Χατζηπέτρου θα υπογράψουν Πλαίσιο Συναντίληψης ανάμεσα στη Συντεχνία μας και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ). Σκοπός του πλαισίου συνεργασίας του δημόσιου ψηφιακού Πανεπιστημίου της Κύπρου και της ΠΑΣΥΔΥ είναι η ανάληψη κοινών δράσεων και δραστηριοτήτων προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της δημόσιας υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.

 

Μεταξύ άλλων, το πλαίσιο συνεργασίας προνοεί τη χορήγηση από πλευράς ΑΠΚΥ υποτροφιών σε μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., την από κοινού ή/και με τρίτους διοργάνωση επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε εργασιακά, νομικά, συνδικαλιστικά και άλλα σχετικά θέματα και τη συνεργασία σε εκπαιδευτικά/ερευνητικά προγράμματα σε θέματα επαγγελματικής εξέλιξης και επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων και του προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε παρεμβάσεις για θέματα δημόσια διοίκησης και ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα.

 

Οι υποτροφίες που θα δοθούν στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο Οργανισμών αφορούν σε δύο (2) πλήρεις υποτροφίες (full scholarships, 100% των συνολικών διδάκτρων) και σε δύο (2) μερικές υποτροφίες (partial scholarships, 50% των συνολικών διδάκτρων) ανά ακαδημαϊκό έτος για μέλη της ΠΑΣΥΔΥ για την παρακολούθηση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, που προσφέρει το ΑΠΚΥ, με εξαίρεση τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι η καταληκτική ημερομηνία για αίτηση εισδοχής στα προγράμματά του ΑΠΚΥ είναι η Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020. Η αίτηση εισδοχής υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του ΑΠΚΥ στη διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

 

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/

 

Οι πρόνοιες για τη χορήγηση των υποτροφιών προς τα μέλη μας βασίζονται σε ακαδημαϊκά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως αναλύονται πο κάτω:  


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (για μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες)


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:

  • Μονογονέας *
  • Πολύτεκνος  (ο φοιτητής / η φοιτήτρια να έχει 4 ή περισσότερα τέκνα)*
  • Ορφανός (λήπτης βοηθήματος) *

*Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία

Οι υποτροφίες που παραχωρούνται αφορούν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της φοιτητή/τριας, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζει βαθμό επιτυχίας σε όλες τις Θεματικές Ενότητες που παρακολουθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του/της.


Οι Νεοεισερχόμενοι φοιτητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφία θα πρέπει:


Οι καταληκτικές ημερομηνίες ανακοινώνονται στον πιο κάτω σύνδεσμο όπου βρίσκονται όλες οι πληροφορίες για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφία:

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/prospective/prospective-reductions