Καλοκαιρινές Προσφορές για το 2020 αποκλειστικά για τα Μέλη μας:
 

 • Καλοκαιρινές προσφορές σε ξενοδοχεία για τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Έχουν δοθεί στην Οργάνωσή μας ειδικές τιμές, οι οποίες ισχύουν ΜΟΝΟ για τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ, για τα παρακάτω ξενοδοχεία:

(Πατήστε στην προσφορά που σας ενδιαφέρει για περισσότερες λεπτομέρειες) 

 

 

 

 

 


 

 

 

 • Έκτακτο Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού από το Υφυπουργείο Τουρισμού

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη Έκτακτου Σχεδίου Ενίσχυσης του Εγχώριου Τουρισμού, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 • Η διασφάλιση προσιτών τιμών σε τουριστικά καταλύματα, ούτως ώστε να έχουν την ευκαιρία για κάποιες μέρες ξεκούρασης, άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο.
   
 • Η ενίσχυση πληρότητας των τουριστικών καταλυμάτων ούτως ώστε να παρατείνουν τη λειτουργία τους μέχρι τέλη Νοεμβρίου.
   
 • Η κατ’ επέκταση ενίσχυση και άλλων επιχειρήσεων στις τουριστικές περιοχές σε μήνες εκτός αιχμής.


 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Στο σχέδιο συμμετέχουν τουριστικά Καταλύματα (Ξενοδοχεία, Οργανωμένα Διαμερίσματα, Τουριστικά Χωριά, Αγροτουριστικά Καταλύματα) που προσφέρουν:

 • Μέγιστη τιμή 80 ευρώ, συμπ. ΦΠΑ για δίκλινο δωμάτιο, με πρόγευμα ανά ημέρα για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου – 30 Σεπτεμβρίου.
   
 • Μέγιστη τιμή 70 ευρώ, συμπ. ΦΠΑ για δίκλινο δωμάτιο, με πρόγευμα ανά ημέρα για την περίοδο 1 Οκτωβρίου – 31 Οκτωβρίου.
   
 • Μέγιστη τιμή 60 ευρώ, συμπ. ΦΠΑ για δίκλινο δωμάτιο, με πρόγευμα ανά ημέρα για την περίοδο 1 Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου.


Έχει καταρτιστεί κατάλογος με τα τουριστικά καταλύματα τα οποία δήλωσαν συμμετοχή και συμμετέχουν στο Σχέδιο. Ο κατάλογος έχει αναρτηθεί και είναι προσβάσιμος από το κοινό στην ιστοσελίδα https://www.visitcyprus.com/domestic-tourism-2020


Στον κατάλογο περιλαμβάνονται οι δηλωθείσες τιμές ανά κατάλυμα καθώς επίσης και διευκρινίσεις όσον αφορά τη χρέωση για:

 • Παιδιά 0-2 ετών.
 • Παιδιά 3-12 ετών που διαμένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς.


 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν διακοπές σε τουριστικά καταλύματα σε όλη την Κύπρο, την πιο πάνω περίοδο, με ελάχιστη διαμονή τα 2 βράδια ανά δωμάτιο.


 

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα:

(α) Το τουριστικό κατάλυμα της αρεσκείας τους από τον σχετικό κατάλογο.

(β) Τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους εντός του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του Σχεδίου.

(γ) Τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που θα πραγματοποιήσουν στο κατάλυμα, με τον περιορισμό ότι θα πραγματοποιηθούν 2 διανυκτερεύσεις στον ίδιο τουριστικό κατάλυμα.


 

5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι κρατήσεις θα πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους δικαιούχους ή οργανωτές ταξιδίων που τους εκπροσωπούν απευθείας με τα τουριστικά καταλύματα, από την ημερομηνία έναρξης του Σχεδίου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του δικαιούχου προς το Υφυπουργείο Τουρισμού.

 

Κατά τη διαδικασία της κράτησης, το τουριστικό κατάλυμα οφείλει να ενημερώνει τον δικαιούχο ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου, για να μπορέσει να επωφεληθεί το 25% επιδότησης, θα πρέπει το αργότερο κατά την προσέλευση του στο τουριστικό κατάλυμα να προσκομίσει αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κοινής ωφελείας (ηλεκτρικό ρεύμα ή νερό ή τηλέφωνο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης διαμονής). Αποτελεί ευθύνη του δικαιούχου η προσκόμιση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων. Σε περίπτωση μη προσκόμισης τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων, ο αιτητής δεν είναι δικαιούχος και οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το ποσό που αφορά τη διαμονή του.

 

Μέσω του Σχεδίου δύναται να επιχορηγηθούν και διανυκτερεύσεις που γίνονται μέσω του προγράμματος «Μικρές Αποδράσεις στα μέτρα σας», στις περιπτώσεις όπου πληρούνται τα πιο πάνω κριτήρια. Μέσω του προγράμματος «Μικρές αποδράσεις στα μέτρα σας», προσφέρονται από οργανωτές ταξιδίων πακέτα διακοπών στην Κύπρο. Στα πακέτα περιλαμβάνεται και η παροχή κουπονιών αξίας 20 ευρώ το καθένα, για εξαργύρωσή τους σε χώρους εστίασης.


 

6. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σε περίπτωση που το άτομο που διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις και καθίσταται δικαιούχος του Σχεδίου, θα πρέπει κατά την αναχώρηση του από το τουριστικό κατάλυμα όπου διέμενε να συμπληρώνει το ειδικό έντυπο του Υφυπουργείου Τουρισμού (Δήλωση Δικαιούχου). Η δήλωση αυτή θα παραδίνεται υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο σε εκπρόσωπο του τουριστικού καταλύματος.

 

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Σχέδιο, θα εισπράττουν από το δικαιούχο το 75% της δηλωθείσας τιμής. Το υπόλοιπο ποσό (25%) θα καταβάλλεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού εκ μέρους του δικαιούχου, απευθείας στο τουριστικό κατάλυμα, και θα ισούται στο 25% της τιμής διανυκτέρευσης/ανά δωμάτιο (με πρόγευμα), όπως αυτή δηλώθηκε από το κατάλυμα κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής του στο πρόγραμμα για το σύνολο των διανυκτερεύσεων που θα πραγματοποιηθούν, με ελάχιστη περίοδο διαμονής τα 2 βράδια ανά δωμάτιο.


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »