Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Με επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών η Οργάνωσή μας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για αναστολή της πλήρωσης θέσεων και προσλήψεων χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τη Συνδικαλιστική μας πλευρά.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 7 Μαΐου αποφάσισε αναστολή της πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και απαγόρευση της πρόσληψης εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου και της αναβάθμισης/και δημιουργίας νέων ή και πρόσθετων θέσεων. Οι αποφάσεις κοινοποιήθηκαν σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών στις 13 Μαΐου.

 

Στην επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών τονίζεται ότι παρά το γεγονός ότι ως Οργάνωση συνειδητοποιούμε ότι οι αποφάσεις του Υπουργικού λήφθηκαν εξαιτίας της πανδημίας και των συνακόλουθων προβλημάτων στην οικονομία του τόπου, η ΠΑΣΥΔΥ ως εμπλεκόμενη Συνδικαλιστική Οργάνωση δεν μπορεί να μην εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι οι αποφάσεις λήφθηκαν χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση ή και διαβούλευση με τη Συντεχνία μας.

 

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται στην επιστολή, τόσο για τα συγκεκριμένα μέτρα που άπτονται του θέματος της ορθολογικής στελέχωσης της δημόσιας υπηρεσίας όσο και για οποιοδήποτε άλλο μέτρο που ενδεχομένως ήθελε κριθεί αναγκαίο να προωθηθεί, επιβάλλεται όπως πριν από την όποια εξαγγελία και προώθησή τους, προηγείται η νενομισμένη διαβούλευση με την Οργάνωσή μας στο πλαίσιο των νενομισμένων και θεσμοθετημένων διαδικασιών.

 

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών της 13ης Μαΐου αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση των δημόσιων οικονομικών το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση των πιο κάτω μέτρων με ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών για την αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και του ωρομίσθιου προσωπικού, απαγόρευση πρόσληψης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου και αναβάθμισης ή / και δημιουργίας νέων / πρόσθετων θέσεων αναφέρει τα ακόλουθα:

 

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας γνωστοποιήσω ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 7 Μαΐου 2020, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση των δημοσίων οικονομικών, αποφάσισε την υιοθέτηση των πιο κάτω μέτρων με ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020:

α) Να αναστείλει την πλήρωση όλων των κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού, Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και Προαγωγής στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και του ωρομίσθιου προσωπικού.

β) Να απαγορεύσει την αναβάθμιση ή/και δημιουργία νέων/πρόσθετων θέσεων.

γ) Να απαγορεύσει τις νέες προσλήψεις εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου και προσλήψεις εποχιακών ωρομισθίων, με εξαίρεση τις προσλήψεις που έχουν προωθηθεί μέχρι τις 8 Μαΐου 2020, καθώς και τις προσλήψεις εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα υλοποίησης έργου / προγράμματος για το οποίο εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση στο πλαίσιο Συγχρηματοδοτούμενων ή/ και Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ή / και άλλων συναφών Διεθνών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική δαπάνη θα ανακτάται τουλάχιστον κατά 75% και έχει εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών.

δ) Να καλέσει όλες τις αρμόδιες αρχές όπως από τούδε και στο εξής μη υποβάλλουν αιτήματα:

(i) Προς τον Υπουργό Οικονομικών για την πλήρωση οποιασδήποτε κενής θέσης Πρώτου Διορισμού και θέσεων ωρομισθίων καθώς και για αναβάθμιση ή/και δημιουργία νέων/πρόσθετων θέσεων.

(ii) Προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την αποπαγοποίηση οποιασδήποτε θέσης Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και θέσης Προαγωγής.

(iii) Προς την Ε.Δ.Υ. (εκεί όπου εφαρμόζεται) για πλήρωση οποιασδήποτε θέσης Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και θέσης Προαγωγής.

 

2. Διευκρινίζεται ότι από την αναστολή πλήρωσης θέσεων εξαιρούνται τα ακόλουθα:

(α) Θέσεις που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

(β) Η πρόσληψη 200 θέσεων ειδικών αστυνομικών με σύμβαση για σκοπούς επιβολής του νόμου και κάλυψης, μεταξύ άλλων, των θεμάτων μετανάστευσης, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης αστυνομικών και ειδικών αστυνομικών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

(γ) Θέσεις Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής, Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

(δ) Θέσεις Ανθυπολοχαγού (Κλ. A8(i)) και Λοχία (Κλ. Α4 και Α6(ii)), για διορισμό των Οπλιτών που θα αποφοιτήσουν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας, εντός του 2020, αντίστοιχα.

(ε) Θέσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

 

3. Αναφέρεται επίσης ότι εξαιρούνται από την αναστολή πλήρωσης όλες οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ως ακολούθως:

i) Όσον αφορά στις θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας:

α) Θέσεις Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μέχρι 8 Μαΐου 2020.

β) Θέσεις Πρώτου Διορισμού, Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και Προαγωγής για τις οποίες έχει υποβληθεί, μέχρι τις 8 Μαΐου 2020, σχετική πρόταση για πλήρωσή τους προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

ii) Όσον αφορά στις υπόλοιπες θέσεις του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και του ωρομίσθιου προσωπικού, θέσεις οι οποίες μέχρι 8 Μαΐου 2020 έχουν προκηρυχτεί/δημοσιευθεί ή για τις οποίες μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία έχει υποβληθεί πρόταση/εισήγηση και παραπεμφθεί στο αρμόδιο διορίζον όργανο για πλήρωσή τους, ανάλογα με την περίπτωση.