Συνάδελφοι,

Όπως έχετε ενημερωθεί το Ομαδικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης με την προηγούμενη ασφαλιστική εταιρεία είχε ισχύ μέχρι 30/4/2020.

 

Λόγω του ότι η προσφορά της προηγούμενης ασφαλιστικής εταιρείας για ανανέωση του συμβολαίου είχε μια σημαντική αύξηση στα ασφάλιστρα, ζητήσαμε προσφορές και από άλλες εταιρείες και μετά από αξιολόγηση κρίθηκε ως η πιο συμφέρουσα τόσο από άποψη ασφαλίστρων όσο και σε καλύψεις η προσφορά της CNP CYPRIALIFE.  Ως εκ τούτου προχωρήσαμε σε συμφωνία με την CNP CYPRIALIFE με εξασφάλιση άμεσης κάλυψης όλων όσοι είχαν συμβόλαιο με την Eurolife από 1/5/2020 για περίοδο γύρω στις 15 μέρες μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες μεταφοράς.

 

Σημειώνεται ότι όσοι ήταν ασφαλισμένοι με την προηγούμενη εταιρεία θα συνεχίσουν με τα ίδια δεδομένα όσον αφορά το ιατρικό τους ιστορικό.  Θα πρέπει απαραίτητα στα νέα έντυπα να αναφερθούν τα οποιαδήποτε προϋπάρχοντα θέματα υγείας.  Οι υπόλοιποι θα θεωρούνται ως νέα μέλη και θα τυγχάνουν αξιολόγησης κινδύνου.

 

Τα πιο πάνω έντυπα από όλους όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο σχέδιο, κυρίως όμως οι υφιστάμενοι ασφαλισμένοι, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να σταλούν κοντά μας μέχρι τις 10/5/2020.  Όσοι από τους υφιστάμενους ασφαλισμένους δεν αποστείλουν το αίτημά τους μέχρι τις 10/5/2020, θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον και θα διαγραφούν από το σχέδιο.

 

Όσα αιτήματα υποβληθούν μετά τις 10/5/2020, θα θεωρηθούν νέα αιτήματα και θα εντάσσονται στο σχέδιο κατόπιν έγκρισης.

 

Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε όλα τα ζητούμενα πεδία των εντύπων, ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση της αίτησής σας.  Επίσης όσοι συνάδελφοι έχουν εξαρτώμενα μέλη, τα οποία είναι φοιτητές, παρακαλούμε όπως το δηλώσουν στο έντυπο και μπορούν να παραδώσουν σε κατοπινό στάδιο την απαιτούμενη βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου σπουδάζουν τα παιδιά τους.

 

Οι αιτήσεις να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email nurse@pasydy.org ή στα φαξ 22661361 / 22660865.

 

Επιπρόσθετες διευκρινίσεις

Μηνιαία πληρωμή του ασφάλιστρου

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών μας, αλλά κυρίως και για καλύτερο έλεγχο, καθώς επίσης και για διασφάλιση των υποχρεώσεών μας έναντι της CNP CYPRIALIFE το μηνιαίο ασφάλιστρο θα αποκόπτεται από τον τραπεζικό σας λογαριασμό με τη διαδικασία του «Direct Debit».

 

Η διαδικασία θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο άτομο, το όνομα του οποίου θα σας κοινοποιηθεί το συντομότερο.  Η Τράπεζα με την οποία θα συνεργαζόμαστε είναι η Ελληνική Τράπεζα και επομένως θα πρέπει να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για διάθεση λογαριασμού στην εν λόγω Τράπεζα.  Όσοι δεν διαθέτουν λογαριασμό στην Ελληνική τράπεζα θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας για οδηγίες.

 

Το ασφάλιστρο είναι προπληρωτέο και θα αποκόπτεται το αργότερο μέχρι τις 12 εκάστου μήνα.  Μετά την παρέλευση της πιο άνω ημερομηνίας, αν δεν διευθετηθεί η πληρωμή του ασφαλίστρου, το μέλος θα αφαιρείται αυτόματα από το Σχέδιο από την 1η του τρέχοντος μήνα.

 

Νοείται ότι σε περίπτωση που από την 1η μέχρι 12η εκάστου μηνός παραληφθεί από την Ασφαλιστική Εταιρεία οποιαδήποτε απαίτηση ή πραγματοποιηθεί αναγγελία μέσω κλινικής ή νοσοκομείου για απαίτηση, τότε θα θεωρείται ως μη παραληφθείσα και θα επιστρέφεται.

 

Σε περίπτωση που το μέλος επιθυμεί να επανενταχθεί στο σχέδιο υγείας και να πληρώνει κανονικά, τότε θα δικαιούται να το πράξει για ακόμη μια φορά μόνο και η περίπτωσή του θα αξιολογείται από την Ασφαλιστική Εταιρεία ως νέα ένταξη και θα ισχύουν οι προβλεπόμενοι Περίοδοι Αναμονής.

 

Καλούνται όλα τα Ασφαλισμένα Μέλη μας όπως μεριμνούν ώστε να υπάρχει το διαθέσιμο ποσό στους λογαριασμούς τους κατά την πιο πάνω περίοδο πληρωμής των ασφαλίστρων, για να αποφεύγονται οποιαδήποτε προβλήματα.

 

Αναφορικά με ακυρώσεις, αλλαγές σχεδίου (ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ) προσθήκες και αφαιρέσεις εξαρτωμένων μελών, αυτές πρέπει να γνωστοποιούνται στους Κλάδους μας μέσω υπεύθυνης δήλωσης το αργότερο μέχρι τις 20 εκάστου μηνός, με ισχύ από την 1η του επόμενου μηνός, ο οποίος και προπληρώνεται όπως προαναφέρθηκε.  Σε αντίθετη περίπτωση οποιοδήποτε αίτημα δεν θα γίνεται αποδεκτό. Σημειώνεται ότι η αλλαγή από την επιλογή Σχεδίου Β στην επιλογή Σχεδίου Α θα γίνεται μετά από ικανοποιητική απόδειξη ασφαλισιμότητας.

 

Συνάδελφοι,

 

Λόγω της αναγκαστικής αλλαγής Ασφαλιστικής Εταιρείας, ζητούμε την κατανόησή σας αλλά κυρίως τη συνεργασία σας, ώστε να διεκπεραιωθεί η όλη προεργασία και να γίνει η μεταφορά μας στη νέα εταιρεία χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να αποτείνεστε στα μέλη της Διαχειριστικής Υποεπιτροπής (Πρόδρομος Αργυρίδης τηλ.99493054, Ζώγια Αντωνίου τηλ.99680391, Λένος Ματθαίου τηλ.99383653, Αντρέας Ιεροδιακόνου τηλ.99143918, Αντρέας Αντρέου τηλ.99689978, Ξένιος Χριστοδουλίδης τηλ.96210073).

 

 

Από τα Δ.Σ. των Κλάδων
5 Μαΐου 2020

 

 


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »