Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Προκήρυξη του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας Βάσει του Κανονισμού 360/2012 ΕΕ από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το 2020

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει προκηρύξει το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για το 2020 και καλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς όπως υποβάλουν αιτήσεις, για επιχορήγηση των προγραμμάτων τους για περίοδο 12 μηνών (Ιανουάριος-Δεκέμβριος), 2020.

 

Οι ενδιαφερόμενες Οργανώσεις/Σύνδεσμοι και άλλοι φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σε δύο (2) αντίτυπα, να απευθύνονται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με συνοδευτική επιστολή που να κατατίθενται στα κατά τόπους Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 12 μ.μ.

 

Πληροφορείστε, επίσης, ότι η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ως εκ τούτου οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά σειρά ημερομηνίας υποβολής.

 

Την προκήρυξη, το Σχέδιο, τα Παραρτήματα καθώς και το Έντυπο της Αίτησης, μπορείτε να τα βρείτε πιο κάτω. Τα έντυπα είναι επίσης διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μπορείτε να τα βρείτε πατώντας στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/All/3F720FFECB11A5CEC225852A0037E620?OpenDocument