Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

ΔΓΕ: 2.3 εκ. λιγότεροι εργαζόμενοι στην ΕΕ στον τομέα κοινωνικής φροντίδας

 

Οι εξελίξεις από την εκτεταμένη πλέον διάδοση της προσβολής του κορωνοϊού COVID-19 είναι το κύριο θέμα επικαιρότητας στα διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, με αναφορές στον αυξανόμενο αριθμό των θυμάτων και των νέων προσβολών, στην ταλαιπωρία των ασθενών και των οικογενειών τους, στις πολλές εκατοντάδες προσώπων που υποχρεώνονται σε καραντίνα και τα εκατομμύρια των κατοίκων πόλεων και χωριών που εκριζώνονται από τους τόπους τους διαβίωσής τους. Οι κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο αλλά και ιδιαίτερα για τους άμεσα εμπλεκόμενους στην αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν θέσει σε κινητοποίηση και το διεθνές Συνδικαλιστικό Κίνημα του οποίου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη φροντίδα για τους αυξανόμενους αριθμούς των απασχολούμενων στην περίθαλψη των ασθενών σε ένα δυσχερές και συνεχώς επιδεινούμενο επαγγελματικό περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά από το Ευρωπαϊκό Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό Κίνημα EPSU στις δυσχέρειες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις επιδεινούμενες δύσκολες συνθήκες, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ιατρό από την Κίνα, ο οποίος πρώτος ανακοίνωσε την προσβολή από τον ιό και στη συνέχεια ήταν μεταξύ των πρώτων του θυμάτων.

 

Η EPSU τονίζει ότι η επεκτεινόμενη προσβολή του κορωνοϊού έχει καταδείξει ότι δεν μπορεί η κοινωνία να επιβιώσει χωρίς τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών υγείας και οι οποιεσδήποτε μεταρρυθμίσεις που προωθούνται για υπόσκαψη αυτών των θεμελιακής σημασίας δημόσιων υπηρεσιών εκθέτουν τους πολίτες σε καταστροφική ενδημία. Αυτό καταδείχθηκε από τις λαϊκές αντιδράσεις στην Ουκρανία, στην οποία πήγε η ηγεσία της EPSU, για να εκδηλώσει την αμέριστη στήριξή της στους εργαζομένους του τομέα και η άμεση διαπίστωσή της ήταν ότι στη χώρα δεν λειτουργεί επαρκής δημόσια υπηρεσία υγείας. Ως εκ τούτου επαναλήφθηκε το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας να περιληφθούν στις προτεραιότητες της ΕΕ και η πλήρης συνειδητοποίηση του μεγέθους της τρέχουσας επιδημίας να λειτουργήσει ως προειδοποίηση και ως σήμα κινδύνου κατά της μεταβίβασης της δημόσιας υγείας στον ιδιωτικό τομέα.

 

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα εντείνει τις ενέργειες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υιοθέτηση διαδικασιών και επιπέδων απόδοσης για κατοχύρωση της επαρκούς εξυπηρέτησης από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Είναι συναφής η προσπάθεια που προωθείται από την Κομισιόν σε συνεννόηση με τις Κεντρικές και Περιφερειακές Διοικήσεις των κρατών μελών για υιοθέτηση αξιοπρεπούς κατώτατου μισθού και δεσμευτικών διαδικασιών συλλογικών διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή του Συνδικαλιστικού Κινήματος, το οποίο έχει ήδη επισημάνει την ανάγκη για αποφυγή διακρίσεων στα διάφορα επαγγέλματα. Οι διαβουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων θα συνεχισθούν στα τέλη Απριλίου και το Συνδικαλιστικό Κίνημα είναι πλήρως προετοιμασμένο, ώστε με τη δική του συνδρομή να οδηγήσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κατάσταση στους τομείς υγείας και φροντίδας είναι πρόδηλη η ανάγκη για επείγουσα διάθεση αυξημένων απολαβών. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων των δυο τομέων στην Ευρώπη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του κορωνοϊού και η συνεχής υπερωριακή εργασία, που τους επιβάλλεται, δικαιολογεί απόλυτα την ανάγκη για βελτιωμένους όρους εργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα επιλυθεί και το πρόβλημα της υποστελέχωσης σε πολλά κράτη μέλη, το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ότι δηλαδή στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη 2.3 εκατομμυρίων εργαζομένων στον τομέα κοινωνικής φροντίδας, η οποία και αποτελεί μέρος της διεθνούς κρίσης στον τομέα και απαιτείται ορθολογική επίλυσή του μέσω συλλογικής διαπραγμάτευσης, η οποία αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό και αξιόπιστο εργαλείο για βελτίωση των απολαβών και των όρων εργασίας στον τομέα υγείας και φροντίδας, ώστε το επάγγελμα να καταστεί περισσότερο ελκυστικό.