Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Κλάδου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020, στις 4.00 μ.μ., στην αίθουσα «Κερύνεια» της Βουλής των Αντιπροσώπων, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

 

1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων του χρόνου που έληξε.

2. Συζήτηση για τα υπό εξέταση Νομοσχέδια για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας:

  • Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019,
  • Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή Νόμος του 2019 και
  • Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2019.

 

Σημειώνεται ότι τα κείμενα των Νομοσχεδίων βρίσκονται στον Φάκελο του Κλαδικού Συμβουλίου, στο Exchange.

 

Οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να εγγράψει θέμα για συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση του κλάδου, παρακαλούμε όπως υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν τη Συνέλευση.

 

Αντιγόνη Χάσικου 
(Πρόεδρος Κλαδικού Συμβουλίου)                                                 

Σόφη Τσουρή
(Γραμματέας Κλαδικού Συμβουλίου)