Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων Αλιείας και Θ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Οργάνωσής μας προσκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά κτίρια του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 20 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30.

 

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Λογοδοσία του απερχόμενου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.

2. Συζήτηση στη λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Άλλα θέματα. Τα θέματα θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:30 το μεσημέρι (15.δ.iii).

4. Αρχαιρεσίες.

 

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

 

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Αλιείας πρέπει να φθάσουν στον Γραμματέα του Κλάδου πέντε μέρες τουλάχιστον πριν από τη μέρα διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή μέχρι τις 15 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.30 (για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γραμματέα του Κλάδου στο τηλ. 99492980 ή στο email: aavgousti@dfmr.moa.gov.cy). (15.5.γ)(παράρτημα.3.β.ii)

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη της ΠΑΣΥΔΥ δώδεκα τουλάχιστο μήνες πριν τις αρχαιρεσίες (αρθ.9). Κάθε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνεται από ένα μέλος και να υποστηρίζεται από άλλο γραπτώς.

 

Τέσσερις μέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή στις 21/3/2020, θα αναρτηθεί ο τελικός πίνακας υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα είναι διετούς διάρκειας.

 

* Η σύνθεση του Συμβουλίου αποτελείται από 6 μέλη (3 Επιθεωρητές ΤΑΘΕ, 2 Λειτουργούς ΤΑΘΕ και 1 Καπετάνιο/Μηχανικό από τη Ναυτική Υπηρεσία)

 

 

Το δελτίο υποψηφιότητας μπορείτε να το αποστείλετε στο fax 25305543 και στο email: aavgousti@dfmr.moa.gov.cy υπόψη Α. Αυγουστή)

 

Α. Αυγουστή,
Γραμματέας Κλάδου Αλιείας ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.